Apgūstot digitālās prasmes raisījušas senioru padziļinātu interesi par modernajām tehnoloģijām

Bāzējoties uz AIF programmas ietvarā iegūtām digitālām prasmēm un  īstenojot plānoto aktivitāti RASA RUNĀ, Rīgas aktīvie seniori nolēmuši piedalīties ēnu dienā  apmeklējot telekomunikāciju uzņēmumu “Bite Latvija”.

Kas interesē seniorus? Ne tikai paplašināt zināšanas   par jaunākajiem uzņēmuma BITE LATVIJA  pakalpojumiem, bet runāt par starta  iespējām apgūt jaunas prasmes tieši telekomunikāciju jomā, kā rezultātā,  iespējams,  varētu arī  mainīt savu  profesiju vai pat sākt savu uzņēmējdarbību.

Par to , ka vecums nav šķērslis, ieejot digitālajā laikmetā – liecina senioru aizvien augošā interese par digitālo prasmju pilnveidošanu, apziņa, ka vecums demokrātiskā valstī nevar būt šķērslis, lai startētu darba tirgū, apgūtu jaunas un modernas digi pratību iespējas,  pierādot – seniors spēj būt brīvs no stereotipiem.