Atkārtota RASA biedru sapulces sasaukšana

26.05.2022. plkst. 13:00

Sapulces dienas kārtībā:

  1. Atkārtots pārskata ziņojums par biedrības darbību 2021.gadā.
  2. 2021.gada finanšu pārskata ziņojuma apstiprināšana.
  3. Atkārtots revidenta ziņojums.
  4. Biedrības RASA darbība 2022.- projekti finansējuma piesaistei.
  5. Biedrības 12 gadu jubilejas orgkomitejas izveidošana.

Administrācija