Biedrība RASA: pirmā ekspresaptauja par senioru digitālo prasmju apgūšanu nav iepriecinoša

„Šobrīd biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” ļaudis vecumā  no 65+, vairāk vai mazāk, bet ir ierobežoti savās iespējās un aktivitātēs paust savu viedokli, apspriežot sabiedrībai  būtiskus jautājumus, līdz ar to attālinoties arī no demokrātijas garantētiem principiem”, saka biedrības vadītāja Terēzija Mackare, piebilstot, ka  atslēgas vārds situācijas uzlabošanai ir digitālās prasmes. Turklāt šobrīd, dzīvojot pandēmijas apstākļos, arī sociālās realitātes aktivitātes, kas tik svarīgas senioriem,  pārceļas uz digitālo formātu”.

Cik „gatavi” seniori ir apgūt digitālās prasmes, un caur tām  turpināt būt aktīviem un sabiedriski nozīmīgu viedokļu paudējiem?

Biedrība RASA veica īpašu aptauju, gan savu biedru vidū, gan iesaistot  citu senioru biedrību pārstāvjus.  Aptaujā saņemtās atbildes gan pārsteidza, gan iezīmēja visdažādākās tēmas par to, ko seniori vēlētos atrisināt savas dzīves labklājībai un iesaistei kopumā svarīgu jautājumu risināšanā  savā reģionā.

Aptaujā tika uzdoti sekojoši jautājumi:

  • Vai Tev ir jautājumi, ko vēlētos uzdot pilsētas pašvaldībai ar mērķi  uzlabot pilsētvidi, drošību, kārtību, informētību par pilsētas attīstības jautājumiem? Vai Tu iesaistītos sociālo tīklu un digitālo platformu komunikācijā un dialogā par jautājumiem, kas skar sabiedrības labklājību?
  • Vai Tu vēlētos paplašināt vai apgūt zināšanas digitālajā pratībā, lai iesaistītos minēto  mērķu īstenošanā?
  • Vai Tu vēlētos izmantot iespēju bez maksas apgūt digitālo prasmju apmācību kursu?

Ko liecina aptaujas statistika:

  • 98% no aptaujātiem izteica velmi iesaistīties digitālo zināšanu apguvē un stiprināšanā;
  •  50% aptaujāto senioru izmanto taustiņtelefonu;
  •  15% izmanto skārienjūtīgos telefonus;
  •  20% prot lasīt ziņas, ieslēgt ierīces, bet ir zems zināšanu līmenis, lai iesaistītos diskusijās, nobalsotu portālos par pilsoniski būtiskām aktivitātēm, kā arī  uzrakstītu savas iniciatīvas iestādēm un institūcijām.
  • 30% no aptaujātiem senioriem visbiežāk izmanto radu, draugu vai mazbērnu doto tehniku un no viņiem saņem arī pirmās iemaņas apieties ar tehniku.

Biedrības vadītāja Terēzija Mackare, informējot par secinājumiem, kas gūti pēc aptaujas, stāsta: ” Ir apstiprinājusies senioru vēlme un motivācija apgūt digitālās prasmes; ir vēlme aktīvāk iesaistīties pilsētas attīstības jautājumu apspriešanā, uzrakstīt digitālā formātā ierosinājumus par pamanītām nebūšanām parkos, dārzos, tirgos.., kur it bieži ved senioru ceļš ikdienā; taču bēdīgāk ir ar senioru rīcībā esošu, digitālajam laikmetam neatbilstošu, tehniku.

Biedrībai RASA ir labi aprīkota datorzāle un ikviens seniors šeit var iesaistīties bezmaksas digitālo prasmju apmācībās; tā nezaudējot sajūtu būt atstumtiem gan ikdienas saziņā ar draugiem, radiem, gan līdzdarboties pilsoniskās aktivitātēs.”

Tāpēc biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” piedāvā senioriem iespēju bez maksas apgūt digitālās prasmes, kā arī  iemaņas tās  pielietot, līdz ar to pārtraucot pandēmijas  COVID- 19 radīto ieilgušo „dīkstāvi” senioru enerģiskākai līdzdarbībai pilsonisko aktivitāšu jomā, kad praktiski visas iestādes pārgāja no klātienes darba uz attālinātu pienākumu veikšanu.

Plašāka informācija – www.biedribarasa.lv      
vai tālrunis + 371 22040309