Regulāra dalība digitālajās konferencēs

 

Izglītošanās NVO nama semināros par attālinātā darba organizāciju

 

ZOOM platformas apgūšana

 

Projekts ICT SKILLS 4 ALL- Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā

Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – “Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā”.

Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, īstenojot starppersonu (peer-to-peer, ang.val.) un starppaaudžu (intergenerational, ang.val.) IKT apmācības, un, izstrādāt IKT mācību platformu senioriem, kā arī seniorus ieļaujošu politikas veidošanas dokumentu ieteikumus.

Projekta partneri:

Porto universitāte Portugālē,

ALL DIGITAL Telecentre Europe Beļģijā,

Cybermoon Services Lielbritānijā

HIPOKAMP Polijā.

Projektu finansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.

 

Lasīt vairāk:       

          Projekts ICT Skills 4 All- Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā

          Lasīt vairāk:

          2020.gada 19.februāris.  Senioru līdzdalība digitālajā laikmetā

          Skat.Galeriju:

          2020.gada 19.februāris. Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O5 apmācību īstenošana 2020.gada janvāris- februāris

Seniori kā Digitālie aģenti

          RASA biedri Digitālo aģentu mācību seminārā.

          Lasīt :

          2020.gada 5.janvāris. Turpinām apgūt digitālās prasmes

          Skat. Galeriju:

          2020.gada 5.janvāris. Turpinām apgūt digitālās prasmes

Seniori- mentori viedtelefonu lietošanā

          Lasīt te:

          2019.gada 10.decembris. Vienkāršais viedtelefons un tā lietošana

Projekts Pieslēdzies, Latvija!

          Biedrības RASA dalība projektā Pieslēdzies, Latvija! 2013.g., 2015.g.

          2015.gadā no jūlija līdz decembrim datoru un interneta izmantošanas pamatprasmēs apmācīti 1500 seniori.

          Lasīt vairāk te:

          Projekts Pieslēdzies, Latvija!

Regulāri, kopš 2013.gada, tiek organizēti datorprasmju apguves kursi.