Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” atskaites sapulce

Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” atskaites sapulce 

notiks attālināti 27.04.2021 plkst.14:00 

ZOOM tiešsaistes konferenču platformā

 

Dienas kārtībā:

  1. Biedrības gada pārskata ziņojums.
  2. Pārskats par Biedrības budžetu un tā izlietojumu.
  3. Biedrības biedru aktivitāšu analīze.
  4. Revidenta atzinums par Biedrības budžetu un gada pārskatu.
  5. Biedrības gada pārskata apstiprināšana.
  6. Dažādi.

Ar elektroniskā pasta un mājas lapas www.biedribarasa.lv starpniecību biedrība informē par biedru atskaites sapulces sasaukšanas datumu un darba kārtību.