Brīvprātīgie jaunieši palīdz senioriem noorientēties digitālajā vidē

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros biedrībā “RASA” organizēja divus pasākumus, kuros brīvprātīgie jaunieši palīdzēja senioriem noorientēties digitālajā vidē, seniori tika apmācīti pārkāpt digitālo barjeru un iesaistīties sabiedrības veidošanas procesos!

Mūsdienu pasaulē demokrātija ir viens no būtiskākajiem attīstības un sociālās labklājības stūrakmeņiem. Lai sabiedrība plauktu, katra pilsoņa pienākums ir aktīvi paust un pārstāvēt savas un apkārtējo intereses.

Pirmajā pasākumā, kurš norisinājās 2. Jūnijā biedrības “RASA” telpās jaunieši kopā ar senioriem apsprieda dažādus demokrātijas jēdzienus, piemēram, balsošanu, vārda un pulcēšanās brīvību un iniciatīvu virzības procesus. Ar jauniešu palīdzību, seniori mācījās patstāvīgi orientēties digitālajā vidē – meklējot svarīgāko informāciju par vēlēšanām un atbalstot sev svarīgas iniciatīvas.

Otrais pasākums notika 6. Jūnijā un tajā dalībnieki tika apmācīti kļūt par aktīviem vides līdzveidotājiem savā apkaimē. Pasākuma ietvaros biedrībā “RASA” viesojās Rīgas centra apkaimes koordinātors Villiams Vrobļevskis, lai iepazīstinātu seniorus un jauniešus ar apkaimju veidojošajiem procesiem un informatīvo mājaslapu Apkaimes.lv

Jaunieši palīdzēja senioriem iepazīties ar tādiem pilsoniskās aktivitātes rīkiem, kā iniciatīvu platformu manabalss.lv , satiksmes un vides drošības uzlabojumu platformu uzlabo.lv, kā arī ar tradicionālajiem iniciatīvu un viedokļa paušanas rīkiem: Latvija.lv un Eriga.lv.

Pasākuma praktiskajā daļā seniori ar jauniešu palīdzību iesniedza 5 iniciatīvas uzlabo.lv ar mērķi atrisināt novērotās problēmas, piedāvājot uzlabotu risinājumu!

Gūstot praktisku pierezi gan jaunieši, gan seniori izjuta sava vārda spēku, savas tiesības un pienākumus un to nozīmi aktīva pilsoņa dzīvē!

Patīkami pārsteidza arī tas, ka šo semināru kafijas pauzēs bija novērojama aktīva starppaaudžu tīklošanās!