DC darba plāns

Dienas centra Rasa Sociālo aktivitāšu programma 2022.gada novembrim

Teātra apmeklējumi pēc pieprasījuma un piedāvājuma.
Foto no interneta