Digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneri tikās Rīgā

     Pagājušajā nedēļā Baltijas Datoru Akadēmijā projekta partneri tikās, lai apspriestu divu veikto pētījumu rezultātus, mācību platformas struktūru un apmācību metodoloģijas ieceres.

     Projekta “ICT Skills 4 All” mērķis ir pilnveidot senioru digitālo apmācību efektivitāti ar starppaaudžu un individuālām apmācību metodēm Eiropas mērogā. Līdz šim tika veikti divi pētījumi ar mērķi noskaidrot pašreizējās digitālo apmācību metodes klātienes apmācībās un interaktīvi interneta vidē, kā arī izprast izaicinājumus senioriem un pasniedzējiem, apgūstot digitālās prasmes.

     Pirmais pētījums izvērtēja esošās iespējas senioriem ar interneta starpniecību apgūt digitālās prasmes, sākot no pašiem pamatiem līdz specifiskām prasmēm, tādām kā e-pastu izmantošana, dokumentu sastādīšana, dalīšanās ar fotogrāfijām, laikrakstu lasīšana un televīzijas raidījumu skatīšanās internetā. Pētījumu izstrādāja Lielbritānijas partneris, Cybermoor Services.

     Otrais pētījums aptvēra analīzi par digitālo lasītprasmi senioru vidū Eiropas Savienībā un līdzšinējo digitālo apmācību praksi Latvijā, Polijā, Lielbritānijā un Portugālē. Pētījumā tika izprasti izaicinājumi senioriem labāk apgūt datorprasmes un pasniedzējiem apmācīt seniorus, kā arī tiek piedāvāti konkrēti risinājumi apmācību efektivitātes palielināšanai. Tika pētītas arī senioru vajadzības, apgūstot digitālās prasmes, kā arī aktuālākās tehnoloģiju izmantošanas tendences, piemēram, viedtālruņi. Pētījumu izstrādāja biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” projekta koordinatore, pētniece Madara Māra Irbe.

     Nākamās aktivitātes projektā ietvers mācību platformas izveidi un mācību metodoloģijas izstrādi. Platforma būs pieejama angļu, portugāļu, poļu un latviešu valodā un tajā būs interaktīvi mācību materiāli senioriem un pasniedzējiem. Platformu izstrādās Portugāles partneris no Porto universitātes. Mācību metodoloģijas izstrāde tiks balstīta uz līdzšinējiem projekta un zinātniskiem gerontoloģijas pētījumiem par senioru apmācību. To veiks Polijas partneris, HIPOKAMP.

     Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības. Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

     Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības. Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

 

Vairāk attēlu no digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneru tikšanās Rīgā, skatīt šeit