ERASMUS+ projekta “ICT Skills 4 All” konference “Digitālais laikmets senioriem” 2021. gada 17. februārī ZOOM tiešsaistes platformā

Noslēguma konferences programma

10:00 – 10:05    Tehniskā instruktāža Zoom platformas izmantošanai konferences laikā

10:05 – 10:15    Rīgas Aktīvo senioru alianse, vadītāja Terēzija Mackare

10:15 – 10:25    ERASMUS+ projekta “ICT Skills 4 All” mērķi un rezultāti, projekta vadītāja Madara Māra Irbe

10:25 – 10:35    Projekta IKT apmācību platformas demonstrācija

10:35 – 10:55    Pieredze, īstenojot starppaaudžu un starppersonu IKT apmācības, datorpasniedzēji Ņina Priede un Dainis Olders

10:55 – 11:05    Padomi sevis un savu tuvinieku pasargāšanai no kiberuzbrukumiem, kiberdrošības speciālists Ojārs Gailis-Birzleja               

11:05 – 11:20    Virtuālās dejas nodarbības senioru prāta un ķermeņa veselībai, deju pasniedzēja Anita Kurme

11:20 – 11:30    Moderns seniors mūsdienu sabiedrībā, Latvijas vadošais gerontologs, Jānis Zaļkalns

11:30 – 11:40    Sudraba ekonomika kā valsts prioritāte, īstenojot seniorus iekļaujošu politiku, CONNECT Latvija vadītājs Elmārs Baltiņš, Ojārs Gailis-Birzleja

11:40 – 11:50    Senioru iekļaujošas politikas veidošanas ieteikumi, cilvēktiesību eksperte, aktīviste Dace Kavasa

11:50 – 12:00    Seniori ir gatavi digitālai iesaistei un spēj apgūt jaunas iemaņas, Senioru universitātes vadītāja Iveta Cīrule

12:00 – 12:05    Tehniskā instruktāža par līdzdalību Zoom virtuālajās istabās

12:05 – 12:30    Apaļā galda diskusijas piecās virtuālās istabās:

  1. Digitālās iemaņas un to apgūšanas iespējas, vada Ņina Priede un Dainis Olders
  2. Kiberdrošības pasākumi, vada Ojārs Gailis-Birzleja
  3. Senioru loma sudraba ekonomikā, vada Elmārs Baltiņš
  4. Iniciatīvas senioru labklājības politikas veidošanā, vada Dace Kavasa
  5. Senioru motivācija digitalizācijas laikmetā, vada Iveta Cīrule

12:30 – 12:45    Secinājumi no katras virtuālās istabas un konferences kopsavilkums

 

Konference norisinās ZOOM tiešsaistes platformā ar iepriekšēju elektronisko reģistrāciju: https://forms.gle/GrvhdmKJS13VE8aq8

 

Konferences runaspersonu temati

RASA vadītāja Terēzija Mackare dalīsies ar Rīas Aktīvo senioru alianses pieredzi plašu aktivitāšu klāstu īstenošanā epidēmijas laikā, pielietojot digitālos rīkus, kā arī iepazīstinās ar jaunām iniciatīvām saistībā ar digitalizācijas procesiem un zaļo mobilitāti.

RASA projekta vadītāja Madara Māra Irbe iepazīstinās ar projekta aktivitātēm, rezultātiem un to nozīmi mūsdienu sabiedrības sadarbības kontekstā, uzsverot senioru lomu tajā.

RASA datorpasniedzēji Ņina Priede un Dainis Olders runās par pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un nodarbību metodiku, kas projektā tika īstenota ar diviem pasniedzējiem un vairākiem asistentiem, īstenojot starppaaudžu un starppersonu pieejas.

Biedrības “Esam šeit” dibinātājs Ojārs Gailis-Birzleja aktualizēs kiberdrošības nozīmi senioru digitalizācijas procesā, skaidrojot kā ar tehnisko un psiholoģisko apmācību un ar līdzcilvēku atbalstu ir iespējams senioriem izvairīties no kiberuzbrukumiem.

RASA deju pasniedzēja Anita Kurme dalīsies savā pieredzē un izaicinājumos, nodrošinot dejas apmācības ar digitālu rīku starpniecību, jo pašreizējos apstākļos senioriem ir īpaši svarīgi būt kopā un aktivizēt smadzeņu darbību ar kustību.

Latvijas vadošais gerontologs Jānis Zaļkalns dalīsies ar savām zināšanām par senioru iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā un aktualizēs līdzcilvēku lomu iekļaušanās procesos.

Biedrības “CONNECT Latvija” OSIRIS projekta īstenotājs Elmārs Baltiņš skaidros aktuālās tendences un iniciatīvas saistībā ar Sudraba ekonomiku, kas ir uz senioru vajadzībām vērsts pasākumu kopums, kas drīzumā tiks īstenots arī Latvijā, veicinot vēl ciešāku sadarbību starp valsti, uzņēmējiem, augstskolām un sabiedrību.

Cilvēktiesību eksperte un aktīviste Dace Kavasa aktualizēs starptautiskas un vietējas iniciatīvas, kas veicinās dažādību un senioru iekļaušanu, nodrošinot lielākas iesaistes iespējas senioriem Latvijā. 

Senioru universitātes vadītāja Iveta Cīrule stāstīs par savu pieredzi, neatlaidīgi organizējot un mācot senioriem dažādas pieprasītas prasmes ar digitālu rīku starpniecību, kā arī atklās cik gatavi, atvērti un motivēti seniori patiesībā ir, kad ir runa par jaunu prasmju apgūšanu.

 

Vairāk par projektu uzziniet

Projekta mājaslapa: https://up.pt/ictskills4all/lv/
RASA mājaslapā par projektu: http://biedribarasa.lv/muzizglitiba-j/projekti-2/projekti/

 

Kontaktinformācija:
Madara Māra Irbe, projekta “ICT Skills 4 All” vadītāja, E: madara.m.irbe@gmail.com