Izveidota Senioru Padomīte. Ko tā darīs?

          Radās ideja par kompaktas, rosīgas, radošas, idejām bagātas senioru vienības veidošanu. Nosaukums neradīja šaubas – senioru Padomīte – maza, čakla, labu daroša un labu vēloša savai pilsētai un tās iedzīvotājiem.

           Jau pirmajā Padomītes sēdē tika nolemts, ka šobrīd būtiski atjaunot senioru aktīvu līdzdalību pilsētvides veidošanas procesos, līdzdalīgi iesaistīties dažādu sabiedrisku, sociālu pilsētvides jautājumu risināšanā, svarīgu pilsētvides plānošanās dokumentu sabiedriskajā  apspriešanā,

          Lai iesaiste dažādu iniciatīvu īstenošanā būtu sekmīga un komunikācija efektīvāka, seniori apzinās, cik šobrīd svarīga ir digitālo prasmju apgūšana. Ņemot to vērā, viens no Padomītes stratēģiskiem uzdevumiem būs gan mudināt, gan arī organizēt digitālo prasmju apmācības senioriem.

           Padomītes dalībnieki,  jau pirms tās izveidošanas, apzināja iespējas stiprināt sadarbību ar galvaspilsētas apkaimēm, ar pilsētas pašvaldības institūcijām, ar sabiedrību, ar likumdevējiem.

Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) biedri allaž  pauduši savu viedokli jautājumos, kas ietekmē viņu dzīves kvalitāti un būtībā ir svarīgi arī visai sabiedrībai kopumā. Tomēr dzīve COVID-19 apstākļos krietni samazinājusi senioru  līdzdarbību dažādu pilsonisko aktivitāšu norisēs, kā arī sociālo labklājību ietekmējošos pasākumos.

         Sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, toskait, Pilsēta cilvēkiem,  portālu Mana balss, pilsētas pašvaldības darba kārtībā tiks aktualizēti senioru priekšlikumi, tiks nodrošināta ideju un  priekšlikumu pārstāvniecība senioriem svarīgu jautājumu aktualizēšanā un  risināšanā.

         Senioru Padomītes dalībnieki ir  biedrības RASA biedri, kuri iepriekš strādājuši visdažādākajās nozarēs.

Senioru Padomītes sastāvs:

1- Rasma Paegle (padomītes vadītāja)

2- Daina Līdiga

3- Maija Martinsone

4- Inta Dobele

5- Maija Berne

6- Gunārs Eniņš

7-  Rasma Lablaika

Tālrunis plašākai informācijai : Rasma Paegle mob.tālr.- 26348146