Latgale

 

Grāmatas pieturas Latgalē:

Tautas saimes grāmata Aglonā 

 Kartē redzamas 115 valstis, kuru iedzīvotāji  ir apmeklējuši maizes muzeju Aglonā:

 


LATVIJAS TAUTAS SAIMES GRĀMATAS

Ceļošanas grafiks Dagdas novadā

Teritorija

Datumi

Atbildīgais

Dagda

20.11. – 26.11.

Ineta Leonoviča-Batņa,

t. 65653058

Andrupene

27.11. – 03.12.

Beneventa Račinska, t. 65681686

Andzeļi

04.12. – 10.12.

Olga Saule, t. 28706711

Asūne

11.12. – 17.12.

Anna Vojevodska, t. 26054762

Bērziņi

18.12. – 24.12.

Olga Brenča, t. 65629717

Ķepova

25.12. – 31.12.

Elita Pontaga, t. 26232194

Dagdas pagasts

01.01. – 07.01.

Biruta Kromāne, t. 29680691

Konstantinova

08.01. – 14.01.

Ilona Augustova, t. 65629322

Ezernieki

15.01. – 21.01.

Dace Skāmane, t.65653127

Svariņi

22.01. – 28.01.

Ludmila Paskačima, t. 65628143

Šķaune

29.01. – 05.02.

Jeļena Jermakoviča, t. 65628350

        

 

 

TAUTAS SAIMES GRĀMATAS TĪKLOJUMS LATVIJĀ – INFORMĀCIJA 9.10.2017

Latgale

  • Rogovka – oktobris;
  • Aglona – oktobris;
  • Balvi – oktobris;

Plašāka informācija – 29474677

                            Balvi – 26366467

29.jūlijā ar skaistu pasākumu tika vēlēts labs ceļš Grāmatai Aglonas novadā.

Līdz 16.augustam Grāmata atradās Aglonas bazilikā, šobrīd grāmata ir Aglonas novada domē.

 

Pēterdienā, 29.jūnijā, Rogovkā ar krāšņu un košu grāmatas ceļa iedziedāšanas pasākumu Tautas Saimes grāmata  tika atvērta ikviena atmiņām par dzīvi Latvijā un  vēlējumiem valsts nākotnei.

Šobrīd grāmata atrodas Novada mājā

Plašāka informācija – 26603560

No 4.maija Grāmata kopā ar projekta īstenotājiem apmeklē dažādus pasākumus Balvu rajonā, lai informētu iedzīvotājus par iespēju piedalīties Grāmatas veidošanā, ierakstot savu skatījumu, savu stāstu, par dzīvi mīļajā Latgalē un savā valstī.

Plašāka informācija- 26366467

 

Otrās grāmatas ceļš (2):

Otrās grāmatas starts tika dots Pēterdienā, 29.jūnijā, Rogovkā ar krāšņu un košu grāmatas ceļa iedziedāšanas pasākumu.

Plašāka informācija – 26603560

 

Pirmās grāmatas ceļš (1):

No 4.maija Grāmata kopā ar projekta īstenotājiem apmeklēs dažādus pasākumus, lai informētu iedzīvotājus par iespēju piedalīties Grāmatas veidošanā, ierakstot savu skatījumu, savu stāstu, savu vēlējumu par dzīvi Latvijā.

Precizēta informācija sekos.

Plašāka informācija- 26366467

 

Latgalē BALVI – Grāmatas pirmais pieturas punkts.

Tautas Saimes Grāmata savu Latgales ceļu sāka Balvos 2017.gada 4.maijā.
Pirmais ieraksts tika izdarīts Balvu Romas katoļu baznīcā, ko veica draudzes prāvests Mārtiņš Klušs.
 
Šinī dienā savu sveicienu un vēlējumu Grāmatā ierakstīja Latvijas valsts vienaudze,
Balvu iedzīvotāja Broņislava Rancāne, kura š.g. 26.maijā svinēs savu 100.dzimšanas dienu
Broņislava Rancāne

Broņislava Rancāne

 Neatkarības atjaunošanas dienā Tautas Saimes Grāmata viesojās arī Baltā galdauta svētkos Balvu muižā.

Lai šī vērienīgā akciju vieno mūsu tautu un palīdz Latviju sargāt, saudzēt un celt saulītē!

 Ta raksta biedrības “ASNI”- atbalsts sabiedriski nozīmīgām iniciatīvām

valdes priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina.