Norisinājās domnīca “Rasa runā”

Sarunas tēmas:

 • Senioriem draudzīgas pilsētvides mobilitātes veidošana;
 • Senioru padomītes aktuālie jautājumi un priekšlikumi pilsētas vadībai;
 • Centra apkaimes labiekārtošanas iespējas;
 • Sociālās realitātes pārcelšana uz digitālo formātu.

Sarunas dalībnieki:

 • Olafs Pulks- Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdetājs;
 • Jānis Vaivods – Satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs;
 • biedrības “Rīgas Centra attīstības biedrība” pārstāvji;
 • biedrības “Pilsēta Cilvēkiem” pārstāvji;
 • biedrības “RASA” Senioru Padomītes pārstāvji un aktīvie Rīgas seniori.

Domnīcas darbs tika organizēts 17.jūnijā biedrības RASA telpās Čaka ielā 139. Sarunas domnīcas dalībnieki pilnībā ievēro epidemioloģiskā protokola nosacījumus.

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” AIF projekta ietvarā izveidojusi īpašu SENIORU PADOMĪTI, lai enerģiskie seniori runātu ar sabiedrību, Rīgas pašvaldību par jautājumiem un problēmām, kas svarīgas Rīgas iedzīvotājiem – piemēram, labiekārtotai pilsētvidei, infrastuktūras aktualitātēm, kā arī par sociālās sistēmas pilnīgošanu, ieteiktu priekšlikumus sociālo problēmu uzlabošanā, paužot viedokli digitālā telpā un, galvenais, tiktu sadzirdēti jaunajos laikmeta izaicinājumos. Senioru Padomītes aktīvisti ir pārliecināti, ka sadarbojoties ar pašvaldības institūcijām, ar likumdevējiem, ar domubiedriem pilsētas apkaimēs un nevalstiskajām organizācijām, pilsētnieku un valsts galvaspilsētas dzīvē var notikt pozitīvas izmaiņas senioru ērtākai ikdienai.

Secinājumi īsumā:

 • Gandarījums par sapratni un atbalstu senioru aktivitātēm. Augstu novērtēta senioru pilsoniskā aktivitāte demokrātisko procesu stiprināšanā.
 • Iezīmējās sadarbības plāns par pilsētas infrastruktūras izmantošanu tieši senioru ērtībām, tostarp par drosmīgāku pieeju mikromobilitātes pielietošanā, kā zaļās mobilitātes veicibnātājfaktoru.
 • Tika atbalstīta digitālo prasmju apguve senioriem, aktivizējot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, un īstenojot projekta sadaļu “Senior, esi digitāls un mobils!” .
 • RD pārstāvji izteica aicinājumu arī citiem Rīgas sociāliem Dienas centriem digitālo prasmju apguvē izmantot biedrības RASA apmācību bāzi.

Senioru priekšlikumi

Projektu finansē Islande. Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu ”Aktīvo iedzīvotāju fonds”.