Biedrības valde, gada pārskati

 

Valdes priekšsēdētāja

Terezija Mackare

Valdes loceklis

 Silvija Beikerte – veselības jautājumi 

Terezija Mackare Silvija Beikerte

Valdes loceklis

Lidija Urtāne – juridiskie jautājumi

Valdes loceklis

Dzidra Tilka – kultūras un sabiedrisko masu pasākumu jautājumi

Lidija Urtane

Dzidra Tilka

Valdes loceklis

Anna Plauča -sociālie un aprūpes jautājumi

 

Anna Plauča

 

 

Biedrības Rīgas Aktīvo senioru Alianse (RASA) gada pārskati:

 

2019.gada pārskats: RASA 2019gada pārskats

 

2018.gada pārskats: RASA 2018gada pārskats

 

2017.gada pārskats: RASA 2017gada pārskats