Rekvizīti

 

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

A.Čaka ielā 139, Rīga, LV-1012

Tālr.+371 67221487

e-pasts:  biedriba.rasa@inbox.lv

Biedrības reģistrācijas Nr.40008170098

 

Luminor banka AS

kods: RIKOLV2X

Konta nr.

 LV14RIKO0000083038837