Projekta “ICT Skills 4 All” pētījumi publicēti latviešu valodā

Starptautiskā projekta “ICT Skills 4 All” ietvaros tika veikti divi pētījumi par senioru digitālo apmācību efektivitāti ar starppaaudžu un individuālām apmācību metodēm Eiropas mērogā.

Digitālo prasmju uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem ir viens no veidiem, kā uzlabot dzīves kvalitāti, palielinot aktīvitāšu daudzveidību ar izglītojoša un izklaidējoša rakstura informāciju, ar iespēju brīvi komunicēt ar savu paziņu un tuvinieku loku ar interneta palīdzību, un ar iespēju būt zinošiem par svarīgiem notikumiem valstī un pasaulē. Vairākos starptautiskos pētījumos atzīts, ka uzlabojot digitālās prasmes, gados vecāki cilvēki var dzīvot veselīgāk un neatkarīgāk, un uzlabojas viņu dzīves kvalitāte, kas var pat ļaut viņiem ilgstoši palikt darba tirgū.

Šī gada sākumā veiktie pētījumi meklēja risinājumus senioru izaicinājumiem apgūt digitālās prasmes ar interneta starpniecību un klātienē. Pētījumu mērogs bija Latvija, Lielbritānija, Polija, Portugāle, un Eiropas kontekstā tika apskatīti Eiropas Komisijas līdzfinansēti projekti, kuri tika īstenoti senioru digitālo apmācību jomā.

Pirmā pētījuma mērķis bija izmērīt pašreizējo pieejamību digitālo prasmju apmācībām un mācību materiāliem interneta vidē, kas ir piemēroti senioriem. Pētījumu vadīja partneris no Lielbritānijas, Cybermoor Services. Tika izvērtēta iespēja apgūt vienkāršas digitālās prasmes, kā e-pasta izveidošana un izmantošana saziņā, dokumentu sastādīšana un saglabāšana, interneta izmantošana ziņu lasīšanai un interesējošu tematu meklēšanai.

Pētījuma rezultātā tika secināts, ka ir maz labās prakses piemēru interneta vidē, kas ir piemēroti senioriem. Lielākā daļa apmācību platformu un mācību materiālu nav pielāgoti senioru vajadzībām, piemēram, neparedz iespēju palielināt teksta izmēru. Būtiska problēma ir šādu resursu atrašana internetā un atrasto resursu lietojamība, tas ir, satura lasāmība, iespēja izsekot darbībām, tās atkārtot, informācijas izvietojums mājaslapā. Neraugoties uz minētajiem izaicinājumiem ar pašreizējām izglītojošām platformām, katrs projekta partneris atrada labās prakses piemēru savā valstī.

Pētījuma sadaļā par Latviju kā labākā prakse tika identificēta SIA “TET” interaktīvā platforma “Pieslēdzies, Latvija!” (https://www.tet.lv/piesledzies-latvija/materiali/start/), kas tika izstrādāta, pamatojoties uz senioru vajadzībām, apgūstot digitālās prasmes. Interaktīvā platforma ir vienkārša, viegli lasāma, mācību materiāls ir izkārtots loģiskā secībā un balstās uz iepriekš apgūtām prasmēm. Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” kopš 2013. gada ir projekta “Pieslēdzes, Latvija!” partneris un tā ietvaros ik gadu apmācīja ap 2200 senioru, bet rekordliels skaits bija pērn, kad tika apmācīti 31 010 senioru.  Ar pētījumu iespējams iepazīties  šeit: O1_final-LV

Straujais tehnoloģiju attīstības temps paaugstina prasības sabiedrībai visā pasaulē. Sabiedrībā ir ievērojama vecāka gadagājuma pieaugušo iedzīvotāju daļa ar ierobežotām digitālām prasmēm vai bez tām, tas ir Ahileja papēdis ceļā uz pilnīgas sabiedrības digitalizāciju. Tomēr digitālās prasmes ir izšķiroši svarīgas, lai cilvēks varētu nepārtraukti iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, un tās piedāvā daudz nemateriālu labumu, ieskaitot iespēju izmantot neskaitāmus digitālos rīkus un internetu, lietojot datorus, planšetdatorus vai viedtālruņus. Lai izprastu aktuālos izaicinājumus senioriem digitālajā laikmetā un spētu izstrādāt efektīvu digitālo prasmju mācīšanas metodiku pasniedzējiem, biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” veica otro pētījumu projekta ietvaros.

Pētījuma ietvaros tika mērīta digitālā lasītprasme senioru vidū Eiropas Savienībā un tika izvērtēta līdzšinējā apmācību prakse Latvijā, Polijā, Lielbritānijā un Portugālē. Lielākā uzmanība pētījuma veikšanas gaitā tika pievērsta līdzšinējām starppaaudžu un savstarpējās mācīšanās izglītības programmām, lai uzlabotu digitālās prasmes gados vecākiem pieaugušajiem, tāpēc ka projekta ietvaros paredzēts ieviest šādas apmācību pieejas. Pētījumā tika izprasti izaicinājumi senioriem apgūt datorprasmes, kā atšķirīgs zināšanu līmenis par tehnoloģijām, bailes izmantot elektroniskas ierīces un veselības rakstura ierobežojumi. Pētījuma rezultātā tika apkopoti priekšlikumi apmācību efektivitātes palielināšanai, un ar to iespējams iepazīties šeit: O2_LV

Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, izstrādājot interaktīvu apmācību platformu un ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot starppaaudžu apmācību metodoloģiju. Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

SIA TET izstrādātās interaktīvās platformas Mācies Pats! titullapa