Biedrības Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA), turpmāk tekstā biedrība RASA,  konfidencialitātes politika definē kā RASA izmanto informāciju un kā Jūs, kā biedrības RASA mājas lapas biedribarasa.lv lietotājs,  varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Izmantojot biedrības pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju.

Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu Jums saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam.

Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumus, palīdzētu Jums sazināties ar cilvēkiem.

1. Apkopotā informācija

RASA apkopo personas informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu pakalpojumus:

1.1. Vārds

1.2. Uzvārds

1.3.telefona numurs

1.4. e-pasta adrese.

1.5.pakalpojums, ko vēlaties izmantot.

Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat.

Jūsu maksājumu informācija netiek uzkrāta vai apkopota.

2. Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko RASA apkopo no visiem RASA pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu RASA apmeklētājiem personalizētus mūsu pakalpojumu piedāvājumus.

3.RASA un lietotāju kopīgotā informācija

3.1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei RASA datu bāzē.

3.2. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet RASA pakalpojumus.

3.3.RASA uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos Jūsu personu datus.

3.4. Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums RASA pakalpojumu izmantošanai.

3.5.Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

3.6.Jums ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties RASA birojā un identificējot sevi. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4.RASA veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšanai

4.1.Lai novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem, RASA pārskata apkopoto informāciju, tās uzglabāšanu un apstrādi, tostarp fiziskās drošības pasākumus.

4.2. Personas informācijai var piekļūt tikai RASA darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu, un kuriem ir jāievēro stingras konfidencialitātes prasības.

5. Konfidencialitātes politikas ievērošana

RASA regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, RASA sazināsies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespēs atrisināt tieši ar konkrēto personu, RASA sadarbosies ar attiecīgajām reglamentējošajām iestādēm, tostarp Datu Valsts inspekciju.

Jūsu RASA