RASA ir partneris Eiropas mēroga projektā “ICT Skills 4 All”

Sākusies aktīva darbība senioru digitālo prasmju apmācību jomā sadarbībā ar četrām vadošām Eiropas senioru integrācijas un izglītības organizācijām.

Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības. Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

Projekta partneri ir Porto universitāte Portugālē, Telecentre Europe Beļģijā, Cybermoon Services Lielbritānijā un HIPOKAMP Polijā. Līdz aprīlim RASA projekta “ICT Skills 4 All” veic pētījumu par internetā un klātienē pieejamām digitālām apmācībām senioriem. Vasarā Polijas partneris HIPOKAMP izstrādās uzlabotu digitālo apmācību metodoloģiju un no šī gada septembra līdz nākamā gada sākumam būs iespēja senioriem apgūt digitālās prasmes pēc jaunām un efektīvām metodēm.

Paredzēts, ka projekta rezultātā arvien vairāk seniori, kuri apgūs digitālās prasmes ar jauno metodoloģiju, spēs atgriezties sabiedrībā kā pilnvērtīgi un aktīvi pilsoņi, spējot izmantot esošos informācijas rīkus un e-pakalpojumus. Tāpat ieguvums plašākā mērogā ir izolācijas mazināšanās un komunikācijas saišu stiprināšana ar jaunākām paaudzēm, kā arī prasme internetu lietot droši un ar mērķi pastāvīgi apgūt jaunas kompetences. Tas ir būtiski mūsdienu sabiedrībā, kurā sabiedrība strauji noveco un, kurai paredzētā dzīvildze palielinās. 

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Madara Māra Irbe (madara.m.irbe@gmail.com)

 

Foto avots brīvpieejas “(c) Pixabay”

 

 Projekta finansējuma avots (EC)