RASA runā. Tikšanās ar Saeimas deputātiem

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā aktivitātē sarunu domnīcā «RASA runā» 25. februārī biedrībā RASA viesojās 13. Saeimas deputāti Vita Anda Tērauda — Eiropas lietu komisijas vadītāja un Mediju apakškomisijas vadītāja, Mārtiņš Šteins — Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, un deputātu palīgs Jēkabs Kārlis Rasnačs.

Deputāti iepazinās ar biedrību un apskatīja biedrības moderno datorklasi, kuru līdzfinansē Islande. Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds».

Biedrības valdes priekšsēdētāja Terezija Mackare iepazīstināja viesus ar aktuālākajām problēmām par senioru digitalizāciju un atstumtības mazināšanu digitālajā laikmetā, senioriem nav pietiekamu tehnisko zināšanu un tehnisko iespēju, lai varētu būt pilsoniski aktīvi publiskā telpā, kā arī prastu orientēties informācijas un dezinformācijas pārbagātībā, kas ir īpaši svarīgi trauksmainajā laikā, kad mums blakus notiek karš.

Ar deputātiem apspriedām, vai mediji sekmīgi spēj sasniegt senioru auditoriju un vai senioriem ir iespēja izteikt atgriezenisko saiti, par reģionālo laikrakstu lomu, par viltus ziņām, kas negatīvi ietekmē seniorus. Deputāti ar klātesošajiem diskutēja par to, kā digitālajā laikmetā stiprināt valsts pārvaldes saikni ar senioriem, un interesējās par riskiem, kas varētu rasties nelielākiem laikrakstiem to saturu padarot brīvi pieejamu digitāli.

Dzīvīgajā diskusijā par par senioru digitalizēšanu un to, kā varam kļūt «zaļāki» un sabiedriski aktīvāki, sanāksmes dalībnieki apsprieda arī senioru mobilitātes modernos izaicinājumus un veidus, kā varētu vairot senioru drošību un spēju pārvarēt dažādas krīzes.

Latvijā ir daudz senioru, kas personīgi piedzīvojuši II pasaules kara un vardarbīgas okupācijas šausmas, tās joprojām ir daudzu ģimeņu dzīvā atmiņā, tādēļ Biedrība RASA nosoda Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un aicina to nekavējoties pārtraukt.