RASĀ viesojas portugāļu senioru delegācija

22.04.2022. RASĀ notika pieredzes apmaiņas tikšanās ar portugāļu senioru pārstāvjiem. RASA dalījās ar savu pieredzi par senioru iesaistīšanu mūžizglītības programmās- seniori mācās valodas, regulāri papildina datorprasmes biedrības datorklasē. Portugāļu viesi bija sajūsmā par biedrības moderni aprīkoto datorklasi. Mūsu viesiem arī uzdāvinājām aploksni ar saulespuķu sēklām un lentīti Ukrainas karoga krāsās.