RASAs  komanda projektā

Madara Māra Irbe

Projekta koordinatore Latvijā, pētniece

Madara Māra Irbe, LL.B. (Rīgas Juridiskā augstskola), M.P.A. (Latvijas Universitāte). Biedrs un projektu vadītāja biedrībā “Rīgas aktīvo senioru alianse” un “CONNECT Latvija”, pētnieka asistente Rīgas Tehniskajā universitātē, vieslektore Rīgas Juridiskajā augstskolā, mentore un līdzorganizatore neformālās izglītības programmā “Rīgas-Kembridžas Uzņēmējdarbības nometne”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inovatīvo biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” rīkotājpartnere. Iepriekšēja pieredze izpētē, projektu vadīšanā, sabiedriskajās attiecībās, digitālajā mārketingā, tirgus izpētē.

Projekta vadītāja Latvijā, pētījuma IO2 autore.

 

Dainis Olders

Datorpasniedzējs

Dainis Olders ir absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) un ieguvis maģistra grādu lietišķajās datorzinātnēs.

Viņam ir 17 gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU Automātikas un skaitļošanas fakultātē.

Pēdējos 5 gadus D.Olders regulāri vada nodarbības divu mērķgrupu pieaugušajiem audzēkņiem – senioriem un bezdarbniekiem, gan Rīgā, gan  vēl 12 citās Latvijas pilsētās.

Viņš māca sekojošus kursus – „Datora un interneta pamati”, „E-pakalpojumu lietošana”, „Veido mājas lapu pats”.

Dainis ir piedalījies vairākās ES izglītības prgrammās: Erasmus+. Grundtvig, Leonardo da Vinci, LR Kultūras ministrijas integrācijas programma, Latvijas Šveices sadarbības programma.

Projektā ICTskills4All darbojās kā digitālo prasmju pasniedzējs abās grupās.

 

Ņina Priede

Datorpasniedzēja

Ņina Priede ir absolvējusi Latvijas Universitāti (LU), ieguvusi vadības zinību maģistra grādu. Aktīvajā darba mūža periodā strādājusi Latvenergo koncerna uzņēmumos darbodamās ar informācijas sistēmām- to  izstrādi, ekspluatāciju un ieviešanu.

Pēc pensionēšanās ieguvusi LU pedagoģiskās darbības sertifikātu un tagad darbojas dažādās pieaugušo neformālās izglītības programmās. Kopš 2015.gada darbojas biedrībā Rīgas Aktīvo Senioru Alianse kā datorpasniedzēja senioriem, palīdzot vecāka gada gājuma cilvēkiem apgūt digitālās prasmes.

Projektā ICTskills4All darbojās kā digitālo prasmju pasniedzēja abās grupās, kā arī tulkoja projektā veiktos pētījumus IO1 un IO2 un projektā izstrādātās apmācību platformas tekstus latviešu valodā, piedalījās izstrādātās mācību platformas testēšanā.