Tautas saimes grāmatas Rīcības komitejas sēdes

Sapulce preses konferences norises saskaņošanai notika 12.aprīlī.

Rīcības komitejas sēde Nr.11, 2017.gada 21.martā

21.martā notika Rīgas aktīvo senioru alianses simtgades biroja komitejas sēde. Sēdes mērķis bija apspriest komitejas līdzdalību Latvijas valsts simtgades biroja pasākumos, Tautas Saimes grāmatas Rīgas pasākumu grafika sastādīšana, saskaņošana un ierosinājumu izvirzīšana, kā arī vispārīgu organizatorisku jautājumu atrisināšana.
Sēdē tika nolemts par dalību un palīdzību Latvijas valsts simtgades svinību informācijas centram, ko plānots atvērt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sēdē tika apspriesti jautājumi par Tautas Saimes grāmatu, tai skaitā:

  • notikusī grāmatas iesvētīšana Aglonā;
  • vēstījumu ierakstu veikšana (rakstītāju atrašana un izpildes termiņš);
  • novadu koordinātoru aktualizēšana;
  • grafika, pēc kura grāmatas ceļotu pa Latvijas pilsētām, izveide.

Rīcības komitejas sēde Nr.10, 2017.gada 14.martā

Tika izskatīti vairāki organizatoriskie jautājumi, t.sk., tika vērtēti izstrādātie Tautas saimes grāmatas aktīvistu krūšu zīmes maketi.

Rīcības komitejas sēde Nr.9, 2017.gada 7.martā

Rīcības komitejas sēde Nr.8, 2017.gada 24.februārī

Tautas Saimes Grāmatas izdošanas izdevumu tāmes saskaņošana.

Izgatavoto plakātu demonstrēšana.

Par Tautas Saimes Grāmatas piedalīšanos Latvijas Sarkanā krusta LV100gades ceļojošās izstādēs pa Latvijas reģioniem.

Par Tautas Saimes Grāmatas atklāšanas pasākumu Rīgā- Velta Puriņa.

Rīcības komitejas sēde Nr.7, 2017.gada 3.februārī

Orgkomitejas biedru atskaite par paveikto darbu, plakātu skiču apspriešana, nolikuma gala varianta izskatīšana. Sadarbības partneru “Veiters” informācija par Tautas Saimes grāmatas izgatavošanas gaitu. Vāka auduma izvēle- Latvijas linu krāsa un burti Latvijas karoga krāsā. Plakāta teksta apstiprināšana. Uzdots precizēt piemiņas zīmes- grāmatzīmes variantu- grāmatas rakstīšanai.

Rīcības komitejas sēde Nr.6, 2017.gada 20.janvārī

Sadarbības partneru “Veiters” informācija par Tautas Saimes grāmatas izgatavošanas gaitu. Biedrības “No sirds Latvijai” pārstāvju informācija par grāmatzīmju un plakātu skiču sagatavošanu un gala varianta apstiprināšana. “Rasas” iniciatīvas grāmatas darba grupas nolikuma apstiprināšana.

Rīcības komitejas sēde Nr.5, 2016.gada 16.decembrī

Tautas Saimes grāmatas vizualizācijas varianta apskats. Priekšlikumi un papildinājumi par projekta nolikumu. Mājas lapas aktualitātes- nolikuma iekļaušana, darba uzdevumu fiksēšana, darba grupu saraksts.

Rīcības komitejas sēde Nr.4, 2016.g.25.novembrī

Tiek ziņots par grāmatas skiču sagatavošanas gaitu, grāmatas vāka vizuālo noformējumu un iespējamo saturu, kā arī rakstīšanai atvēlēto apjomu.

Rīcības komitejas sēde Nr.3, 2016.gada 21.oktobrī

Darba kārtībā: Par Tautas kustības organizatorisko shēmu novados un pagastos, Rīgas pilsētas un novadu organizatorisko shēmu. Tautas Saimes grāmatas sagatavošanas procesiem, atbildīgajām personām, termiņiem un finansējuma piesaisti. Koordinācijas grupas izveidošana. Formulējums- tautas kustība pēc Orgkomitejas dalībnieku viedokļa tika noraidīts. Motivācija grāmatas rakstīšanai jau ir tautas kustība un katra iedzīvotāja aktivitāte Valsts simtgadei.

Rīcības komitejas sēde Nr.2, 2016.gada 23.septembrī

Sēdi vada Rīcības komitejas vadītāja Baiba Svetlana Rozenberga. Darba kārtībā: Projekta apskats, realizācija un vadība atbildīgajos reģionos. Projekta vadības un atbildīgo personu noteikšana no sadarbības partneru un atbalstītāju puses. Līdzekļu piesaistes iespējas “Tautas Saimes Grāmatas ” izveidei.

Rīgas aktīvo senioru alianses valdes sēde , 2016.gada 2.augustā

Iepazīstināšana ar projekta “Latvijas simtgadei”uzsākšanu. Par biedrības RASA iniciatīvas projekta “Tautas Saeimas grāmatas” izveides būtību un realizācijas  plānotās aktivitātes.