Rīgas senioru pieredzes brauciens uz Čehiju

Brauciens notika saistībā  ar rudenī plānoto Starptautisko Eiropas valstu senioru organizāciju pārstāvju tikšanos Rīgas simpozijā. Šis brauciens ir turpinājums pagājušā gada novembrī Austrijā notikušajai Eiropas senioru augstākās pārstāvniecības EURAG konferencei, kurā tika lemts par ES valstu senioru ciešākas sadarbības attīstību. Šajā konferencē RASA piedalījās kopā ar Rīgas Domes LD pārstāvjiem un LD atbalstu. Rīgas delegācija kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm runāja par  senioru aktīvāku iesaistīšanos sabiedrībai un valstij svarīgu demokrātisko procesu norisēs.

Cita starpā tika runāts par iespējamo darba plānu Rīgas simpozija (26.10.2018.) lietišķajā sadaļā. Pieredzes apmaiņas laikā Čehijā, kur piedalījās arī EURAG viceprezidents Miloslavs Vajs, tika precizēta simpozija darba kārtība, akcentētas senioru problēmas un to risinājumi, kā arī iespējamie ierosinājumi valstu institūcijām, lai nepazeminātos dzīves kvalitāte, nonākot senioru statusā.