Salas novadā iedzied Tautas Saimes grāmatu

Salas novadā iedzied Tautas Saimes grāmatu, iededz Ziemassvētku eglīti un aicina katru novada cilvēku ierakstīt grāmatā savu stāstu par Latvijas valsti 100 gadu nogrieznī. Ieraksti arī savu vēlējumu Latvijas valstij jubilejā!

 

Vairāk par grāmatas ceļu- biedribarasa.lv/Latvijai 100/Tautas Saimes Grāmata/Tautas Saimes Grāmatas ceļš 

 Facebook saite Tautas Saimes Grāmata