Tauta raksta Latvijai – savu stāstu, savu vēlējumu

 
Latvijas iedzīvotāji labprāt atver Tautas Saimes grāmatas lielos sējumus, lai uzrunātu savu valsti par pieredzēto, pārdzīvoto, skarbo, traģisko, skaisto un ilgoto.
Tautas Saimes grāmatas viens no pieciem “Kurzemes” sējumiem papildinājies ar Mērsraga novada cilvēku stāstiem par savu ceļu kopā ar Latviju. 
 
Mērsraga novada pašvaldības Mērsraga Informācijas centra darbiniece Inga Dzērve ir atsūtījusi dažus fotomirkļus no grāmatas rakstīšanas: 
Amatierteātra “Etīde” vadītāja Edīte Driņķe.

 

Deju kopas “Silva” vadītāja – Silva Štreinerte

 
 
Mērsraga muzeja īpašnieks – Gunārs Ozols