Tautas Saimes grāmata aktivizēs tautiešus Austrālijā

 

 

Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) vadītāja Terēzija Mackare 5.jūlijā tikās ar Austrālijas latviešu pārstāvi Svenu Zaļumu, lai vienotos par sadarbību, gaidot Latvijas valsts 100gadi un īstenojot tai veltītu iniciatīvu „Tautas saimes grāmata”. Svens Zaļums teicās būt kā iniciatīvas vēstnesis Melburnas latviešu kopienā.

 

Terēzija Mackare: „ Šobrīd Latvijas ceļos jau izgājuši teju 10 šīs grāmatas sējumi, kur ir unikāla iespēja katram personiski uzrunāt valsti. Ceru, ka Tautas Saimes grāmatas rakstīšana noteikti aktivizēs tautiešu kopienas Austrālijā uzticēt grāmatai un vēsturei savu, savas dzimtas un valsts vēstures emocionālāko stāstu. Noteikti sagaidām akcentētu vēsturiskās atmiņas pavedienu – 100gadu nogrieznī – Latvijas ceļu uz neatkarīgu un brīvu valsti, saglabājot sirdī sapni par Latviju arī tālumā”.

 

Lai nodrošināt veiksmīgu projekta īstenošanu, ir noruna regulāri apmainīties ar informāciju, sazinoties ar latviešiem Austrālijā un nodrošinot viņu stāstu saņemšanu, piem., e-pasta variantā –  ievietošanai Grāmatā.

 

Ikvienam Plašākai informācijai:

Telefons- +371 67221487; 20209935