Tautas Saimes grāmata Krustpils novada ceļos

Tautas Saimes grāmata šobrīd aizceļojusi uz Krustpils pagastu. Tagad šī pagasta ļaudis un pagasta vadītāji var ierakstīt Grāmatā par savu noieto ceļu – īsāku vai garāku – mūsu valsts pirmās simtgades nogrieznī. Katra cilvēka – liela un maza, veca un jauna, nevienu nešķirojot pēc tautības, partejiskās piederības un reliģiskās pārliecības – doma par savu mīļo Latviju šobrīd un nākotnē, lai top uzrakstīta, uzzīmēta, pārfotografēta no dzimtas albumiem, no ģimenes arhīva kopumā veidos pirmās simtgades ainas, gan dažādos valstij liktenīgos pagriezienos, gan cilvēku stāstos.

Krustpils novada Vīpes pagastā, kā mūs informē, Vīpes pagasta kultūras darba organizatore Kristīna Zvirbule, Tautas Saimes grāmata raisījusi lielu interesi. Kristīne atsūtījusi jaukus fotomirkļus no ierakstu veikšanas brīža, kad pagasta iedzīvotāja Broņislava Čamane veic ierakstu unikālajā grāmatā – pirmā ar roku rakstītā grāmatā. Broņislavas kundze var svinēt savu dzimšanas dienu kopā ar mūsu valsti, jo ir dzimusi 18.novembrī. Fotogrāfijās kopā ar Bronislavu ir Vīpes kluba pašdarbnieki un senioru draugu klubiņš.