Patriotu nedēļas ietvarā Tautas Saimes grāmata tika iedziedāta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā

2017. gada 17. novembrī, Patriotu nedēļas ietvarā, Tautas Saimes grāmata ar dziesmu “Ģērbies, saule, sidrabota”, tika iedziedāta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

 

Kopbildē no kreisās puses:

L.Žiļinskis,I.Boge,A.Pimenovs,

LSPA rektors J.Žīdens,

Tautas Saimes grāmatas koordinators Aivars Meija,

U.Grāvītis,L.Čupriks,S.Panova,U.Švinks,M.Rimbeniece,J.Rimbenieks.

 

 

Vēsturisko brīdi ieskandināja LSPA dziedošās darbinieces un studentes, docentes Ingrīdas SMUKĀS vadībā, kuras ar tautasdziesmu “Ģērbies, saule, sidrabota” vēlēja labu ceļa vēju grāmatai!

Lasīt vairāk Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas mājas lapā

 Skatīt: Sadaļa Latvijai 100/ TSG/ TSG ceļš novados/ Kopsavilkums par visiem novadiem