Digitālās grāmatas ,,Seniori digitālā demokrātijā’’ atklāšanas pasākums

Trešdien, 29.martā, plkst.:13.00 Nacionālās  bibliotēkas Draugu zālē  notiks digitālās grāmatas ,,Seniori digitālā demokrātijā’’ prezentācija.

Grāmata turpina un papildina Nacionālās bibliotēkas plauktā jau esošās Tautas Saimes grāmatas piecus sējumus.

,,Seniors digitālā demokrātijā’’ būtībā ir Tautas Saeimas grāmatas jauna nodaļa. Šī grāmatas nodaļa katram pilsoniski aktīvam senioram var kalpot kā ceļvedis, rokasgrāmata vai arī priekšraksts demokrātisko vērtību saglabāšanai, uzturēšanai un attīstībai.

Tās ir vērtības, par kurām seniori savulaik ir rakstījuši Tautas Saimes Grāmatā, par tām seniori iestājušies Latvijas valsts rītausmā un turpmākajā savas dzīves un valsts attīstības ceļā.

Demokrātijas nepārtrauktībai modernajā laikmetā ir nepieciešamas digitālās prasmes.

Grāmatā katras sadaļas secinājumos izcelti ieguvumi, kā ikviens var ietekmēt valsts demokrātijas attīstību.

Grāmata-kā ierosme ikviena seniora pārliecībai par digitālo prasmju nepieciešamību, kā tās var ietekmēt sabiedrības aktivitāti, un valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanu.

Īsumā par Rīgas aktīvo senioru alianses iniciatīva ,,Tautas Saimes grāmata’’

Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, valdība aicinājusi katru iedzīvotāju būt aktīviem, iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā atzīmēt šo svarīgo pasākumu.

Biedrība RASA, atsaucoties aicinājumam, ir piedāvājusi veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatutā aktivizējot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā.

Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?

Grāmatas lapās varam lasīt gan par demokrātisko     procesu norisi, demokrātijas kultūras attīstību, par pilsoniski aktīvu stāju, saglabājot izcīnītās valsts vērtības. Demokrātija- kā nepārtraukts valstiskuma process katram pilsoniski aktīvam cilvēkam ir svarīgs faktors, lai iesaistītos lēmumu pieņemšanās, dzīves kvalitātes uzlabošanā un par kopēju labumu.
 Sākoties pandēmijas uzbrukumam rakstītāju aktivitāte tika ierobežota, ierobežota tika arī senioru līdzdalība sava reģiona un valsts lēmumu pieņemšanas apspriešanā un turklāt seniori tika arī izslēgti no sev nepieciešamo izziņu saņemšanā , nosūtīšanā institūcijām. Digitālās prasmes kļuva noteicošas.


 
Kāpēc vajadzīgas digitālās prasmes senioram, kā tās var ietekmēt pilsoniskās aktivitātes, kā sasniegt senioru balsi pašvaldību darbos un lēmumos, par to jaunajā Tautas Saimes grāmatā

,, Seniori digitālā demokrātijā’’.

Tautas Saimes grāmata pieejama šeit: https://senioridigitalagramata.lv/#page/1

Informāciju sagatavoja Rīgas aktīvo senioru alianse

Plašākas informācija :

22040309

27068443

This image has an empty alt attribute; its file name is DA_PROMO_PIC_2-600x600-1-600x600.jpg