Tīklošanās pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu

Maijā biedrības RASA pārstāvji devās tīklošanās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu (Igaunija) un tikās ar vietējo senioru biedrību Biedrība TLPO ”KODUKOTUS” .

Tīklošanas laikā seniori apsprieda dažādus jautājumus par senioru dzīvi un pilsonisko aktivitāti Tartu:

1) Vai ir senioru organizācijas, kas aizstāv senioru intereses? Kādas?

Jā, Biedrība TLPO”KODUKOTUS”, kas organizē dažādus iesaistes pasākumus un aizstāv senioru intereses.

Tartu sociālās struktūras rūpējas par saviem senioriem. Minimālā pensija Igaunijā ir EUR 654,- . Palīdzība materiālajā ziņā –pabalsti , tiek nodrošināta no Sociālām struktūrām, pēc pensionāru iesniegumiem.

2) Vai Jūsu pilsētas administrācija iesaista seniorus mobilitātes un publiskās ārējās telpas attīstības jautājumu lemšanā?

Pensionāri ir ievēlēti Tartu pilsētas valdē un kopīgi izskata arī senioriem aktuālus jautājumus. Piemēram, Tartu tika ieviests publisko velosipēdu nomas tīkls un atjaunots sabiedriskais transports.

3) Kā notiek senioru pilsoniskā iesaiste? Vai seniori var izteikt savu viedokli par pilsētas mobilitāti? Interneta platformas, balsošanas anketas?

Pensionāri publiskajās vietās rīko festivālus un senioru saietus, kuros ir iespēja noskaidrot senioru viedokli.

4) Kā izpaužas senioru pilsoniskās aktivitātes Jūsu pilsētā?

Biedrība TLPO ”KODUKOTUS” ar valdes locekli Malli Salk, ir viena no aktīvākajām un organizētākajām biedrībām. No valdības tiek finansēta biedrības uzturēšana un komunālo maksājumu izdevumi 4500,-EUR mēnesī. Biedrība TLPO”KODUKOTUS” ir pateicīga par labu sadarbību ar savu valdību.

https://www.kodukotus.ee/

Iepazīšanās ar biedrību TLPO”KODUKOTUS” radīja pozitīvas emocijas. Biedrības Tartu saņem finansējumu, lai varētu uzturēt senioru dzīves kvalitāti un būt aktīviem kopējā sadarbībā. Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” Rasa rosina meklēt iespējas šādai sadarbībai Latvijā.