Tikšanās ar EAPN pārstāvjiem

Biedrības RASA pārstāvji tikās ar EAPN-Latvia pārstāvjiem un konferences pretnabadzības tīkla pasākuma dalībniekiem. Dalībnieku vidū bija Grieķijas un Itālijas pārstāvji.

Daži mirkļi no tikšanās reizes: