Tikšanās ar Gulbenes un Horvātijas senioriem

Biedrības RASA pārstāvju tikšanās ar Gulbenes senioru biedrības “Atspulgs 5” senioriem un gulbeniešu sadarbības partneriem projekta ietvaros- astoņiem Horvātijas senioriem 2016.gada 25.novembrī.

Viesi tika iepazīstināti ar biedrības RASA izglītības procesu un radošo darbnīcu aktivitātēm, notika pieredzes apmaiņas diskusija.