Valsts vienaudžu salidojums – unikāli, vienreizēji un iedvesmojoši

Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terēzija Mackare: “Latvija ir unikāla un  Eiropa no jums var iedvesmoties” – tā izteicās  Eiropas senioru apvienības augstākās pārstāvniecības Eiropas savienībā  (EURAG) biedri, uzzinot par mūsu pilsoniskajām iniciatīvām, kas veltītas Latvijas valsts simtgades pasākumu klāstam, tostarp par Latvijas 100gadnieku salidojumu.

Godināt Latvijas valsts vienaudžu izturību mūsu valsts pastāvēšanas pirmajā simtgadē, novērtējot viņu devumu mūsu kopējās vēsturiskās un sociālās atmiņas stiprināšanā – tas ir lieliski!

Salidojuma organizēšanā  augstu vērtējam Latvijas uzņēmēju, mākslinieku sirdsmīlestības svētītu labas gribas atbalstu valsts visvecāko iedzīvotāju kopā sanākšanai.

Organizējot salidojumu esam ievērojuši, ka ļoti svarīga katram ir  valsts un pašvaldību attieksme pret cilvēkiem, kuriem savas dzīvas lappusēs nācies rakstīt arī  dramatiskas un traģiskas rindas, nācies izjust un piedzīvot visu mūsu  valsts esību 100 gados.

Ir vieglāk īstenot projektu, sasniegt  mērķi, ja ir saprotoša, palīdzīga un atbildīga attieksme no pašvaldību vadītāju puses. Šai sakarībā jāteic paldies salidojuma norises vietu pašvaldībām – Pilsrundālei, Rīgai.  Paldies pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem, kuri palīdzējuši nokļūt saviem ļaudīm uz salidojuma norises vietām.

Pirmais Latvijas valsts simtgadnieku salidojums Pilsrundālē pierādīja mūsu valsts  vienaudžu  vēlmi  tikties un valsts simtgades gaisotnē aprunāties, pastāstīt par savu un savas dzimtas ceļu kopā ar Latviju. Tiekamies salidojumā Rīgā 24.augustā, dienu pēc tam, kad atceramies, kā mēs katrs stāvējām Baltijas ceļā, saliedēti, ar milzīgu ticību Latvijas valsts neatkarības atgūšanā! Esam lepni!

Trešā Latvijas valsts vienaudžu salidojuma rīkošanu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, piešķirot līdzfinansējumu salidojuma izdevumu apmaksai –  telpu un tehniskā aprīkojuma īrei, scenārija izstrādei, projekta vadībai, ielūgumu un plakātu nepieciešamajām izmaksām.