Veikta pirmā ekspresaptauja par senioru digitālo prasmju apgūšanu, īstenojot projektu „Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”

          Aptaujā saņemtās atbildes pārsteidza un iezīmēja visdažādākās papildus tēmas par to, ko seniori vēlētos atrisināt savas dzīves labklājībai un iesaistei kopumā svarīgu jautājumu risināšanā  savā reģionā.
Aptaujas dalībnieki – ikviens klātesošs pasākumā, kad  29.maijā, Vecrīgā,   seniori tika aicināti iepazīties tuvāk ar minēto projektu, kas ļautu izmantot iespējas bez maksas apgūt digitālās prasmes un iemaņas tās arī pielietot, līdz ar to pārtraucot pandēmijas  COVID- 19 radīto ieilgušo „dīkstāvi” senioru enreģiskākai līdzdarbībai pilsonisko aktivitāšu jomā, kad praktiski visas iestādes pārgāja no klātienes darba uz attālinātu pienākumu veikšanu.
Aptaujā tika uzdoti sekojoši jautājumi:

 • Vai Tev ir jautājumi, ko vēlētos uzdot pilsētas pašvaldībai ar mērķi  uzlabot pilsētvidi, drošību, kārtību, informētību par pilsētas attīstības jautājumiem?
 • Vai Tu vēlētos paplašināt vai apgūt apgūt zināšanas digitālajā pratībā, lai iesaistītos minēto  mērķu īstenošanā?
 • Vai Tu vēlētos izmantot iespēju bez maksas apgūt digitālo prasmju apmācību kursu?

Ko liecina aptaujas statistika:

 • 98% no aptaujātiem izteica velmi iesaistīties digitālo zināšanu apguvē un stiprināšanā;
 •  50% klātesošo izmanto taustiņtelefonu;
 •  15% izmanto skārienjūtīgos telefonus;
 •  20% prot lasīt ziņas, ieslēgt ierīces, bet ir zems zināšanu līmenis , lai iesaistītos diskusijā, komunikācijā, nobalsotu portālos par dažādām pilsoniski būtiskām aktivitātēm, kā arī saprastu uzrakstīt savas iniciatīvas iestādēm un institūcijām.
 • 30% no aptaujātiem senioriem visbiežāk izmanto radu, draugu vai mazbērnu doto tehniku un no viņiem saņem arī pirmās iemaņas apieties ar tehniku.
 • 5% labprāt apgūtu jaunas mobilās pārvietošanas iespējas, taču nav pietiekama informācija par iesaisti.

Aptauja ļāvusi izdarīt secinājumus:

 •  apstiprinās senioru vēlme un motivācija apgūt digitālās prasmes;
 • ir vēlme iesaistīties pilsētas attīstības jautājumu apspriešanā – paust ierosinājumus un viedokļus par pamanītām nebūšanām parkos, dārzos, tirgos.., kur it bieži ved senioru ceļš ikdienā;
 •  Seniori apzinās iesaistes nozīmi modernajā digitālajā pasaulē, lai ar savu viedokli, pilsonisko stāju- gan privāti –gan valstiskā līmenī-  tiktu sadzirdēti iedzīvotāju labumam kopumā;
 • šī mērķa īstenošanā seniori redz  sadarbību ar biedrību RASA, kur atrodas labi aprīkota datorzāle, lai efektīvāk iesaistītos bezmaksas digitālo prasmju apmācībās;
 • Senioru rosinājums – būtu lieliski, ja valsts un pašvaldības atbalstītu šādu digitālo prasmju apmācību klases -tā palīdzot senioriem caur digitālām prasmēm būt aktīviem sabiedriski svarīgos pilsoniskās attieksmes jautājumos.

Plašāka informācija – www.biedribarasa.lv
Informācija sagatavota
2021.gada7.jūnijā