ZOOM dienas – AIF projekta kampaņas īpašā aktivitāte

Apgūstot mācību kursā digitālās prasmes, daudzi seniori nonāca pie secinājuma, ka  nākamajā  prognozētajā Covid-19 vilnī, digitālās prasmes būs vēl vairāk nepieciešamas.

Tādēļ, lai nostiprinātu senioru digitālās prasmes, tos aptaujājot, projekta īstenotāji nonāca pie secinājuma – rīkot ZOOM dienu.    

      ZOOM dienas ietvarā plānotas divas apmācību lekcijas.

Kā pašam  izveidot ZOOM profilu bez maksas, kā tajā ierīkot on-line tikšanos, diskusijas,  saņemt nepieciešamās atbildes uz būtiskiem jautājumiem, kas skar senioru dzīvi pandēmijas laikā.

     Sagaidāmais rezultāts – iespēja izveidot katram interesentam vai domu biedru grupai savu Zoom platformu. Tāds mērķis ir arī  biedrības RASA paspārnē esošai Senioru Padomītei, kas tapusi projekta “Senior, esi  digitāls un mobils! Iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!” ietvarā.

     Secinājums  –  Covid- 19 situācijas ietvars steidzina seniorus apgūt digipratību mazinot  savā dzīves ikdienā sērgas  radītās blaknes –  vientulību, atstumtību, psiholoģiskās problēmas. Jaunas zināšanas palīdzēs senioram ieiet digitālajā pasaulē un  uzlabot dzīves kvalitāti kopumā.