Tautas saimes grāmatas Nolikums, p.5.Nosacījumi kārtībai, kā iesniedzami un rakstāmi vēstījumi projektam Tautas Saimes grāmata

 • Projekta dalībnieki savu veltījumu valstij iesniedz rakstiski, kad viņus apmeklē ar konkrētu lūgumu projekta īstenotāji kopā ar reģiona sociālajiem darbiniekiem. Ja cilvēkam ir grūtības ar rakstīšanu, tad organizatoru pienākums ir viņa teikto pierakstīt, norādot, ka ieraksts veikts pēc X teiktā, kā arī atzīmēts laiks, kad tas izdarīts.
 • Vēstījumu rakstiski var sūtīt uz elektronisko  e-pastu:
 •        tautas.saime@inbox.lv  
 •                  vai 
 •        biedrība.rasa@inbox.lv  
  • Ārvalstīs Latvijas iedzīvotāju diasporas vēlējumus Latvijai apkopo un nodod organizatoriem Latvijas institūts.
  • Obligāti jānorāda, cilvēka vārds, vecums un kurā novadā dzīvo – personas dati nav jāprasa;
  • Ir iespēja savu vēlējumu izteikt zīmējumā, fotogrāfijā vai citādi radoši izpaužoties, kas ievietojams Grāmatas lapās, vai tur speciāli ierīkotās „kabatiņās”.
  • Akcijas gaitai līdzi var sekot biedrības mājas lapā mājas lapā
  •  www.biedribarasa.lv