Tikšanās ar uzkraiņu kopienas pārstāvjiem biedrībā RASA notika 2022.gada 27.jūlijā. Biedrībā ciemojās viena no ukraiņu ģimenēm, […]

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros biedrībā “RASA” organizēja divus pasākumus, kuros brīvprātīgie jaunieši palīdzēja senioriem noorientēties […]

9.05.2022 Biedrība RASA devās tīklošanās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu (Igaunija) un tikās ar vietējo senioru […]

Š.g. 18.maijā biedrībā RASA noritēja tīklošanās pasākums ar biedrību “KOPA BŪT” no Jēkabpils. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu […]