Tautas saimes grāmatas Nolikums, p.6.Organizatoru pienākumi

  • Apzināt reģionos iedzīvotājus, prioritāri – kuri sasniedz, sasnieguši un pārsnieguši 100 gadus, rūpēties par viņu vēlējumu un pārdomu nonākšanu grāmatas veidošanas procesā, tam jānotiek pilnīgā brīvprātības kārtībā. Ja cilvēkam ir grūtības ar rakstīšanu, tad organizatoru pienākums ir viņa teikto pierakstīt, norādot, pēc kā vārdiem tas pierakstīts, kā arī atzīmēts laiks, kad tas izdarīts.
  • Ja iedzīvotājs savu vēstījumu radoši noformējis, vai izteicis zīmējuma, adījuma tamborējuma u.c. formā- tas jāpieņem un, kopā ar grāmatas izdevējiem jāvienojas par papildus iespējām ievietot tos grāmatā;Ja rakstītājam ir vēlme savu vēsti Latvijai izteikt muzikālā sveicienā, arī dzejā, un tml.- tad tiek apsvērta iespēja to veikt- ierakstot diska versijā, kas var tikt pievienota Grāmatai, vai arī ievietots mājas lapā.
  • Kopā ar pašvaldībām apzinām iedzīvotājus, kuriem novada dzīvē ir bijusi izcila loma,  kuri ir sasnieguši seniora gadus – viņu vēlējums un pārdomas tiek ievietoti grāmatā.
  • Katram novadam šobrīd piemērota iespēja uzrunāt vienu tūkstoti sava novada iedzīvotājus – Grāmatas rakstītājus. Lielākas aktivitātes gadījumā ir iespēja novadiem rakstīt grāmatas otro sējumu.
  • Kopumā pieci novadi – Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale un Rīga – un tās iedzīvotāji ( no katra novada 1000- 2000) veido savu grāmatu ar domu par Latviju, tādējādi vēsturē iezīmējot savu ceļu Latvijā.
  • Organizatori nodrošina simbolisku piemiņas zīmi tiem, kuri rakstījuši savu veltījumu Latvijai – īpaši veidotu grāmatzīmi, kas apliecinās, ka tās saņēmējs ir viens no  šīs grāmatas autoriem.
  • Pēc organizatoru ieskatiem un pēc vienošanās ar pašvaldībām – katrā novadā jānotiek preses konferencei, kas informēs par akcijas- iniciatīvas- projekta oficiālo sākumu un noslēdzot pasākumu – arī tas pats – informējot par rezultātu. Preses konference var notikt arī Rīgā, kad Skype variantā „sasaucamies” ar novadiem Latvijā un uzsākam darbu.
  • Organizatori rīko grāmatas prezentāciju – parādot jau gatavu darba rezultātu – grāmatas, lai Valsts jubilejā, pasniedzot tās valsts amatpersonām, nodošanai Nacionālajai bibliotēkai, kā vērtīgu laikmeta liecību un tautas aktivitātes apliecinājumu, sagaidot Latvijas simtgadi.
  • Organizatori ievēro, ka šim pasākumam ir informatīvais un izglītojošais aspekts, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju aspekts, ekonomiskais aspekts, saliedētības aspekts.
  • Pasākums akcentē iedzīvotāju līdzdalības svarīgumu, patriotismu un  piederības sajūtu novadam, pagastam, valstij.