Tautas saimes grāmatas Nolikums, p.4.Projekta norise

Grāmatas veidošana noritēs līdz pat valsts jubilejas mēnesim, 2018. gada novembrim, kad – vērtējot tautas iesaistīšanos, iecerēts veikt grāmatu sējumu iesiešanu, noformēšanu un pasniegšanu valsts augstākajām amatpersonām.

Grāmatas veidošana iecerēta sekojošos posmos:

 – 2016.gada – jūnijs – decembris; darba procesa stratēģiskās koncepcijas izstrādāšana, sarunas ar sadarbības partneriem par nepieciešamo atbalstu – grāmatas dizains, grāmatas drukāšana, vāku noformējums attiecīgi katra reģiona oriģinalitātei.

Grāmatas vāks – eleganti vienkāršs, lina audekls un latviskais sudrabs burtu ietērpā, korekts, uzrunājošs;

Grāmatas titullapa – atspoguļo novada izcilāko ļaužu talantu – gleznotājs (gleznas fotogrāfijas, norādot autoru) – rakstnieka, dzejnieka, sabiedriska darbinieka savulaik teiktais vēsturiski daiļrunīgs citāts, aforisms. Piezīme- idejas var tikt miksētas un titullapa var vēstīt par novada devumu valstij kultūrvēsturiskā un nacionāli patriotiskā kontekstā.

Grāmatas lapā – iespējams izvietot novada karti, robežas uz šo brīdi. Statistika – cik cilvēku dzīvo, vecuma grupas- galvenie tautsaimnieciskās darbības veidi;

Aptverot visus reģionus, tīklojot valsts teritoriju būtiska ir sarunu veikšana ar LPS, ar reģioniem, lielākajām pilsētām, par iesaistīšanos projektā.

Rast nodrošinājumu to cilvēku vēlējumu ievietošanai grāmatā, kuri savu veltījumu     Latvijai  vēlas atsūtīt elektroniski (bibliotēku nozīme);  Latvijas institūta nozīme  darbam ar latviešu diasporu ārzemēs. 

Nepieciešamās atribūtikas un atšķirības zīmes cilvēkiem, kuri iesaistīti vēlējumu  apsekošanas darbā.

2017.gada janvāris- marts – nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana izsūtīšanai pašvaldībām, novadiem, pagastiem, sociālajām institūcijām, atbalsta organizāciju darbs brīvprātīgo piesaistes nodrošināšanā;

Preses konferences sarīkošana, informējot valsts iedzīvotājus par projekta oficiālu uzsākšanu.

2017.gada marts, aprīlis maijs – regulāra sabiedrības informācija par paveikto, par cilvēku aktivitāti, rakstot  grāmatu. Traucējošu faktoru novēršana;

Jūnijs, jūlijs, augusts – jūlijā Pilsrundāles pilī, Baltajā zālē paredzēta 100gadnieku tikšanās, tās laikā iecerēts  turpināt vēlējumu rakstīšanu un iecerētas sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem, kā arī tiks sniegta informācija par projekta gaitu. Tas pats plānots, piedaloties Rīgas pašvaldības organizētajos 100gades pasākumos un Satiksmes ministrijas rīkotajos pasākumos, kas veltīti valsts jubilejai (plānotie pasākumi līdz valsts jubilejai).

 Septembris, oktobris, novembris – tas pats, kas iepriekš; turklāt Starptautiskā senioru dienā labdarības koncerta, kas veltīts senioru aktivitātēm un dzīves kvalitātei- tiek akcentēta projekta norise, aicinot klātesošos atbalstīt grāmatas rakstīšanu;

Decembris – statistikas izsūtīšana pašvaldībām, medijiem par projekta īstenošanu šā gada laikā.

2018.gads – regulāras atskaites par darbu katrā mēnesī; informācija par grāmatu dizainu – par ierakstiem vēlējumiem valstij. Spilgtākie citāti.

 2018.gads – regulāras atskaites par darbu katrā mēnesī; informācija par grāmatu dizainu – par ierakstiem vēlējumiem valstij. Spilgtākie citāti.

Novembris – gadsimta ziņojums par senioru īstenoto ideju, rakstīt Valstij savu atmiņu un vēlējumu rindas; Pasākums Nacionālajā bibliotēkā – tiks pasniegti Tautas Saimes grāmatas sējumi. Iepriekš tiek nodots scenārija plāns un sarīkots preses brīfings.