vAIF projekts

ZIŅA (11.03.2021) Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) aicina piedalīties projekta Demokrātijas atslēgas- instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” 

Iedzīvotāju iesaistes pasākumā – 16.03.2021. plkst. 9.00

Sanāksme notiks ATTĀLINĀTI MS Teams platformā.

Pasākums veltīts  Rīgas pilsētas plānošanas JAUNAJAI  REDAKCIJAI. Tas ir ievadpasākums. Arī turpmāk būs iespējas piedalīties dažādos 
ar lēmumu pieņemšanu saistītos procesos Rīgā un citviet Latvijā. Varēsim daudz ko apgūt, daudz uzzināt. Pasākums iecerēts interesants.
Tādēļ LŪDZU visus interesentus iesaistīties! 

Informāciju varat saņemt pie Intas Dobeles, mobilais tālrunis 26130567.

Vebināru organizēs Rīgas domes Pilsētas attīstīas departaments ar mērķi informēt ikvienu interesentu par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātās redakcijas pilnveidošanas procesu, kā arī par aktuālo pilnveidošanas procesu – plānotajām aktivitātēm un turpmāko virzību.

Aicinām noskatīties vebināra ierakstu, kas pieejams šeit: https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2021/02/Vebinars.mp4

Ar cieņu,
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ZIŅA (08.03.2021) Biedrība RASA lepojas! Esam pamanīti!
 

Rīgas aktīvie seniori – influenceri?

„Ir pagājis gads Covid 19 ietvarā, tas steidzinājis pielāgot dzīvi sērgas rezultātā radītajām sekām un mazināt negatīvo izmaiņu efektu: vientulību, atstumtību, psiholoģiskās problēmas. Šobrīd, varam veidot apzinātu un motivējošu sistēmu, lai vistuvākajā laikā seniori ieietu digitālajā pasaulē, uzlabojot dzīves kvalitāti visplašākajā kopumā”, saka RASA ilggadējā vadītāja Terēzija Mackare.

Teikto apstiprina biedrības līdzšinējā iesaiste starptautiskos sadarbības projektos par moderno tehnoloģiju  ienākšanu senioru ikdienā.

Šobrīd katram senioram pieejama atkal jauna iespēja –  Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA) Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu programmas „Demokrātijas kultūra” ievaros Rīgas pilsētā īsteno projektu „Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai”

Faktiski līdz ar šo projektu, Rīgas aktīvie seniori pieņēmuši izaicinājumu apgūt digitālās iespējas un nepārtraukt savas  pilsoniskās aktivitātes, būt līdzdarbīgi,  iesaistoties valsts un sabiedriski  politiskās dzīves notikumos. Tās ir unikāli- Seniori vēlas spēcīgāku komunikāciju ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā efektīvāk caur digitālām prasmēm turpināt iesaistīties publiskajās aktivitātēs .

Biedrības Rasa aktivitātes un laika diktēto izaicinājumu pieņemšana, kļuvušas pamanāmākas.

Ieklausies, ko saka projekta atklāšanas  pasākumā “Senior, esi digitāls un mobils un iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”, teica Latvijas republikas Tiesībsargs Juris Jansons

Skaties šeit: https://fb.watch/428LwZW3sj/ 
 

Ar cieņu,
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZIŅA (05.03.2021.) Seniori: Laikmeta diktēta aktualitāte – digitālas prasmes!

         Ieinteresēti un motivēti apgūt modernas tehnoloģijas, uzklausot  dažādu profesiju cilvēku pieredzes stāstus, iepazīstoties ar iespējām plašāk pievērsties digitālo prasmju apguvei, senioriem bija iespēja gūt paplašinātu priekšstatu, ka, lai gan  šobrīd esam Cocid-19 pandēmijas ierobežoti, tomēr dzīves kvalitātes latiņa ir noturama jēgpilnā līmenī.

         Īsumā šādus secinājumus pauda aptaujātie seniori, kuri piedalījās  biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA), Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu programmas „Demokrātijas kultūra” ietvarā īstenotā projekta Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” atklāšanas konferencē. “Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”

(pasākums notika 2021.gada 25.februārī no plkst.11.00 – 12.50 ZOOM platformā)

          Kopumā pasākums detalizēti un mēķtiecīgi, un  tai pat laikā  saprotami, uzmundrinoši un auditoriju iedvesmojoši risināja sarunu par tēmu, kas šobrīd aktuāla ne tikai Latvijas senioriem, tā bija saruna par situāciju, kas svarīga globālā kontekstā.

        Kā pārvarēt Covid-19 vīrusa raisītās pandēmijas sekas, kā mazināt senioru atstumtību no sabiedrības, no agrākājām iespējām aktīvi līdzdarboties demokrātijas procesos? Tādēļ svarīgākā sarunas tēma pasākumā – par atbalstu, kas pieejams, lai senioru motivētu aktīvāk apzināt digitālās pilsoniskās iesaistes iespējas.

         Projekta un kampaņas atklāšanas pasākumā
“Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!” klātesošos uzrunāja sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuri savu darbu ikdienā jau gadiem ilgi varēja pārliecināties par senioru aktivitātēm, iekļaujoties, dažādu jautājumu aktualizēšanā, kas vērstu sabiedrības dzīvi kopumā labklājīgāku.

         Šobrīd senioru  aktivitāte ir ļoti būtiska – vienlaikus, apgūstot modernās tehnoloģijas, lai
caur digitālam prasmēm īstenotu savas cilvēktiesības, lai līdzvērtīgi iesaistītos sava reģiona, valsts un arī visas Eiropas sociālekonomiskajās un politiskajās norisēs. Lieki piebilst, ka, apgūstot digitālo pilsonisko iesaisti, senioru aktivitāte dažādās sabiedrības dzīves jomās paplašināsies, nostiprinās  pašapziņu un devuma nozīmīgums un līdzdarbīgums sabiedrības un valsts labā.

       Senior! Šobrīd digitālā pilsoniskā iesaiste ir tikpat svarīga kā jau izsenis tā bijusi katras valsts demokrātisko procesu stiprināšanā un attīstībā. To pierāda arī mūsu ceļš uz Latvijas neatkarību!

Esat laipni aicināti iepazīties ar minētā projekta aktivitātēm, iesaistīties tajās un iekļauties digitālo rīku apgūšanā un praktiskā izmantošanā, kā arī saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.

 

Ar cieņu,
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA) Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu programma „Demokrātijas kultūra” ievaros Rīgas pilsētā īsteno projektu Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai”
 
 Laipni aicinām piedalīties
Projekta un kampaņas atklāšanas pasākumā
“Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”
2021.gada 25.februārī
Konferences darba laiks no plkst.11.00 – 12.50 ZOOM platformā

 

Uzziņai. Ņemot vērā straujo digitālo tehnoloģiju attīstību un COVID-19 vīrusa laikā izraisītās sekas, būtiski pieaugusi senioru atstumtība no sabiedrības, sabiedriski politiskajām aktivitātēm un iespējām līdzdarboties demokrātijas kultūras jomā.
Līdz ar to aktualizējies jautājums – caur digitālam prasmēm īstenot savas cilvēktiesības, lai varētu līdzvērtīgi iesaistīties sava reģiona, valsts un visas Eiropas sociālekonomiskajās un politiskajās norisēs.

 

Projekta mērķis: Senioru informēšana par digitālās pilsoniskās iesaistes plašajām iespējām dzīves kvalitātei būtiskās jomās, veicinot labas pārvaldības procesus un stiprinot pilsonisko apziņu.
Konferences laikā projekta Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” pārstāvji iepazīstinās seniorus ar iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs, prezentēs plānotos pasākumus, iespējas iekļauties digitālo rīku apgūšanā un praktiskā izmantošanā, atbildēs uz senioru jautājumiem.

 

Par dalību pasākumā lūdzam informēt biedrību RASA, telefona numurs +371 67221487 vai +371 26976963, e-pasts: biedriba.rasa@inbox.lv  vai aizpildot google pieteikšanās formu – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvDvaTG1Lzg-B7DpA48jG_XHXrLxTXqnmq_MIIOtk2RDg7pw/viewform

 

Pāsākums norisināsies attālināti ZOOM platformā.  Sanāksmes ZOOM saite tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu!

Pieslēgties ZOOM konferencei iespējams caur viedtelefonu vai datoru.

 

Pielikumā:

  1. Projekta atklāšanas pasākuma “Senior, esi digitāls un mobils un iesaisties pilsoniskās aktivitātēs“ programma. >>>programma_digitalas_atslegas25022021 

 

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” 

Ar cieņu,
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Projekta nosaukums

Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai

 

Projekta ilgums 01.12.2020.-30.11.2022.

Ņemot vērā straujo digitālo tehnoloģiju attīstību un COVID-19 vīrusa laikā izraisītās sekas, ir būtiski pieaugusi senioru atstumtība no sabiedrības un iespējām līdzdarboties demokrātijas kultūras jomā.

Līdz ar to aktualizējas jautājumi par senioru iespējām izmantot mūsdienu datortehnoloģijas, interneta un mobilitātes iespējas, lai senioriem būtu līdzvērtīgas iespējas iesaistīties ikdienas aktivitātēs un demokrātijas procesos, kā arī seniori kļūtu par līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem.

Projekta mērķis ir senioru informēšana un spēju paaugstināšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā saistībā ar zaļo mobilitāti demokrātijas kultūras, līdzdalības un pilsoniskās apziņas stiprināšanai.

Projektā “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” paredzēts īstenot septiņas aktivitātes un divas kapacitātes stiprināšanas aktivitātes.

Aktivitātes:

1. Kampaņa “Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”

Kampaņas ietvaros kopā tiek plānotas četras tematiskās aktivitātes sadarbībā ar dažādām biedrībām, un organizācijām. Aktivitāšu ietvaros tiks sniegta praktiska informācija par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un publiski paust savu viedokli par sabiedriskiem procesiem.

2. Sarunu domnīca “RASA runā!” senioru iesaistei pilsoniskās aktivitātēs digitālo rīku izmantošanā zaļās mobilitātes veicināšanai

Lai veicinātu senioru viedokļu iesaisti pilsoniskās aktivitātēs un senioru viedokļa formulēšanu, tiks organizētas sarunu domnīcas par senioru digitalizāciju un atstumtības mazināšanu digitālajā laikmetā.

Organizēti 4 publiski pasākumi un iesaistīti vismaz 150 aktīvie Rīgas pilsētas seniori, publiskās organizācijas, senioru biedrības, politiķi, iedzīvotāji.

3. Jauniešu brīvprātīgais darbs senioru digitālo spēju paaugstināšanai

Jauniešu zināšanas un spējas izmantot digitālos rīkus pārsniedz senioru zināšanas un spējas, līdz ar to izmantojot jauniešu brīvprātīgā darba metodes, jauniešiem ir iespēja palīdzēt senioriem apgūt un nostiprināt tieši senioru zināšanas par digitāliem rīkiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai. J

4. Mazaizsargāto iedzīvotāju – senioru līdzdalība pilsētvides plānošanas procesos

Paredzēts iesaistīt senioru grupu Rīgas pilsētvides plānošanas aktivitātēs, kā arī iesaistīties sabiedriskās apspriešanas aktivitātēs. Tiks izveidota darba grupa ar 20 senioriem, kuri tiks apmācīti piedalīties dažādu plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešanā, apmācīti par teritorijas plānošanas un mobilitātes plānošanas procesu, normatīviem dokumentiem un sabiedrības iesaistes iespējām un kārtību.

5. Senioru līdzdalības spēju stiprināšana digitālo platformu izmantošanā

Aktivitātes ietvaros tiks uzlabotas senioru spējas, izmantot valsts un Rīgas un Pierīgas pašvaldības digitālās platformas (sabiedrības līdzdalībai, pakalpojumu saņemšanai), eriga.lv, e-paraksts, manabalss.lv latvija.lv un citas digitālās platformas senioru izglītošanai un iesaistīšanai demokrātisko procesos.

6. Senioru teorētiskās un praktiskās apmācības velosipēdu un elektrovelosipēdu izmantošanā iesaistei pilsoniskās aktivitātēs

Aktivitātē plānota mobilitātes punktu un aktuālās veloinfrastruktūras iepazīšana un testēšana; attiecīgi tiks sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Rīgas pilsētas pašvaldībai, kā uzlabot šīs infrastruktūras pieejamību senioriem, kā arī sagatavoti un iesniegti ierosinājumi jaunu mobilitātes punktu un veloinfrastruktūras projektēšanām, lai tiktu ņemtas vērā senioru fiziskās un kognitīvās spējas, kā arī citas vajadzības. 

7. Tautas Saimes grāmatas rakstīšana un pārskata sagatavošana par mūsdienu digitālā laikmeta izaicinājumiem demokrātijas kultūras veicināšanai

Plānota Tautas Saimes grāmatas rakstīšana un pārskata sagatavošana par mūsdienu digitālā laikmeta izaicinājumiem demokrātijas kultūras veicināšanai.

Kapacitātes stiprināšanas aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņa ar partneriem par demokrātijas kultūru un digitālām iespējām.

2. Pilsoniskās sadarbības organizāciju (PSO) tīkla izveide.

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ
un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

 

Lasīt vairāk:

2020.gada 20.jūlijs

Biedrība “Rasa” Aktīvo iedzīvotāju fondam (AIF) iesniedz projektu “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai”