Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā

Rīdziniekiem ir iespējas

Informāciju par veselības veicināšanu un aprūpi Rīgas pilsētā iespējams uzzināt mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv

Nodarbības 2021.gada augustā

Nodarbību sarakstu skatīt šeit

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicina uz bezmaksas:

Nūjošanas nodarbības

Cigun nodarbības

Līnijdejas senioriem

Vingrošanas nodarbības brīvā dabā.

Uzmanību! Ņemot vērā, ka aktivitāte noris un tiek finansēta Eiropas savienības projekta ietvaros, optimālai projekta mērķu sasniegšanai nepieciešams, lai visi dalībnieki, kuriem tas iespējams, piedaloties tiešsaistes aktivitātēs, ieslēdz kameras!

Ja nodarbības notiek tiešsaistē, lietojot programmu Zoom: 

  • Lai piedalītos nodarbībā obligāti ieslēdziet video kameru, lai trenere var redzēt un nepieciešamības gadījumā palabot Jūsu vingrošanu.  Lūdzam, video kameru turēt ieslēgtu visu nodarbības laiku.
  • Savā Zoom lietotājvārda ailē ierakstiet pilnu savu vārdu un uzvārdu. Ja ielogojoties neesat norādījuši pilnu vārdu un uzvārdu, tad varat to labot sadaļā “Participants” pretī savam vārdam izvēloties sadaļu “More” un tad labojiet vārdu sadaļā “Rename”.
  • Šie dalības noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu!” prasībām, lai tiktu nodrošināta bezmaksas pakalpojuma norise tiešsaistē.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Vingrošana peldbasaeinā senioriem 55+ :

otrdienās, ceturtdienās un piektdienās

11:30 un 12:00

Pieteikšanās pie treneres Sandra Baglā 27 87 55 53

Veselīga uztura ieteikumi cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem

Foto no bonappetit.lv

Rīga paraksta Milānas Pilsētu Pārtikas politikas paktu

2015.gada 15.oktobrī Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji vienlaicīgi parakstīja Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem uz cilvēktiesībām pamatotā struktūrā, samazina atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazinot to.

Rīgas mēra vārdā Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu parakstīja Olga Veidiņa, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas un Veselības padomes priekšsēdētāja.