Senioru kontrole "SE KO"

Dzīves mērķu un uzdevumu veikšanai Rīgas aktīvo senioru alianse izveido :

 

SE_KO_1

 

Lai sekotu:

valsts programmā 2018 izvirzīto valsts stratēģisko mērķu sasniegšanai,

2)    labklājības un veselības politikas realizācijai,

3)    valsts budžeta sastādīšanas procesiem,

4)    senioru-pensionāru tiesību ievērošanai.

5)    Mūžizglītības pasākumiem gados vecāku strādājošo darbinieku situācijas uzlabošanai darba tirgū.

6)    Starppaaudžu solidaritātes veicināšanai, izskaužot diskriminējošo,

nevienlīdzīgo attieksmi darba tirgū darbaspēka novecošanās periodā.

 Senioru kontrole:

  • Labklājības politikas uzraudzība; sociālā budžeta veidošanas un lietošanas uzraudzība; sociālās drošības garantēšana
  • Ģimenes tiesību aizstāvība un ģimenes kā sociālās pamatvienības statusa nostiprināšana
  • Veselības veicināšana,  veselības politikas veidošanas un īstenošanas uzraudzība; veselības pakalpojumu pieejamība
  • Mūžizglītības pieejamības nodrošināšana un atbilstība sabiedrības, senioru vajadzībām; mūžizglītības politikas uzraudzība
  • Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzraudzība; kvalitātes un izmaksu atbilstība senioru pirktspējai (elektrība, komunālie maksājumi, transporta pakalpojumi u.c.
  • Ģimenes tiesību aizstāvība un ģimenes kā sociālās pamatvienības statusa
  • Sabiedrības drošības kvalitātes un pieejamības veicināšana uzraudzības nodrošināšanai
  • Pašvaldību sociālo pakalpojumu pieejamības un atbilstības senioru un ģimeņu vajadzībām uzraudzība
  • Senioru finanšu tiesību un interešu aizstāvība (kredīti, nodokļi, u.c.).