Lai veicinātu pārrobežu sadarbību, savstarpējo informācijas apmaiņu par digitālām iespējām demokrātisko procesu veicināšanai, biedrības RASA pārstāvji […]

Latviešu laikrakstā ārpus Latvijas “Laiks” 2022.gada 10.jūlijs- 5.augusts numurā ir publicēta Pētera Karlsona saruna ar Rīgas […]

Biedrības RASA pārstāvji tikās ar EAPN-Latvia pārstāvjiem un konferences pretnabadzības tīkla pasākuma dalībniekiem. Dalībnieku vidū bija […]

Maijā biedrības RASA pārstāvji devās tīklošanās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu (Igaunija) un tikās ar vietējo […]

22.04.2022. RASĀ notika pieredzes apmaiņas tikšanās ar portugāļu senioru pārstāvjiem. RASA dalījās ar savu pieredzi par […]