Projekts “Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz”

2021.gada sākumā Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – RASA) ir uzsākusi īstenot projektu “Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz”, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus Covid 19 izplatības mazināšanai.

Projekta mērķis – stiprināt RASAS, biedru un ieinteresēto personu kapacitāti, pilsonisko aktivitāti un demokrātiju. Izprast RASAS biedru un ieinteresēto personu  pašreizējās iemaņas un prasmes digitālo rīku lietošanā. Organizēt grupu praktiskās nodarbības un individuālās konsultācijas, iesaistot dažādu paaudžu personas, kuras konsultē viena otru, iegūstot prasmes un iemaņas digitālo rīku lietošanā, atbilstoši laikmeta prasībām.

Papildināt biedrības mājaslapu – www.biedribarasa.lv ar sadaļu E-seniors, kurā ievietota informācija un saites saziņai ar valsts institūcijām, lai seniori varētu iegūt informāciju par dažādām aktivitāšu iespējām savas veselības un atstumtības mazināšanai un  būtu informēti par aktualitātēm sabiedrībā, ņemot aktīvu līdzdalību dažādās pilsoniskajās aktivitātēs.

Ko esam paveikuši (01.01.21.- 01.07.21) projekta īstenošanas gaitā:

  • Noskaidrots, ka 28% personām ir izveidota e adrese un to lieto ikdienā, 36 %  saziņai lieto tikai tālruni, savukārt par 36% personām nav informācijas.
  • Notikušas individuālās un virtuālās konsultācijas un organizētas četras klātienes nodarbības digitālo rīku apguvei un pilnveidei, kuru rezultātā:

Nodarbības digitālo rīku apguvei:

  • Diskusija ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu un Rīgas domes deputātu Valdi Gavaru, kuri bija sarūpējuši ne tikai cienastu, bet konstruktīvā diskusijā dalījās savā redzējumā par Rīgas pilsētvides attīstības jautājumiem.

JAUNAS PRASMES – JAUNAS IEMAŅAS UN EJAM LAIKMETAM LĪDZ!

Šobrīd seniori izrāda lielu interesi par iespējām apgūt mūsdienu saziņas rīkus. Projekta (2021.LV/NVOF – MIC/002/36) ietvaros no 12.07. – 16.07. 2021.g. mūsdienīgi aprīkotā Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” datorklasē seniori apguva iemaņas praktiski lietot digitālos rīkus. Esam gandarīti, ka spējam ierādīt un iemācīt darboties ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Šī brīža situācija ir sarežģīta un grupu nodarbības tiek organizētas tikai tiem senioriem, kuri ir saņēmuši COVID-19 sertifikātu vai ir apliecinājums, ka pārslimojuši ar COVID -19, vai ir negatīvs COVID-19 tests. Organizējot grupu nodarbības vai individuālās konsultācijas vienlaikus tiek ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.

Piecu dienu nodarbībās seniori apguva ne tiki pirmās iemaņas darbā ar digitālajiem rīkiem, bet praktizējās, pieslēgties virtuālajām platformām,  saņemt elektroniski rēķinus, nodot mēraparātu rādījumus, veikt maksājumus autorizējoties ar internetbankas vai eParaksta palīdzību.

Darboties elektroniskā vidē nav vienkārši, bet saņemot rēķinus e-pastā nevis papīra formā, ikviens seniors iesaistās mūsu dabas saudzēšanā, ejot kopsolī ar laikmeta prasībām.

Arī deviņdesmit gadi nav šķērslis, lai apgūtu jaunas prasmes!

Projekta “Pasaule mainās, ejam laikmetam līdz”  (līgums Nr.2021.LV/NVOF – MIC/002/36) ietvaros (06.09. – 10.09. 2021.g.) Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” telpās, pieredzējušas pasniedzējas Ņinas Priedes vadībā, vecākās gada gājuma cilvēki apguva prasmes digitālo rīku lietošanā. Iepriecināja fakts, ka šajā grupā bija iesaistījušies daži seniori, kuru gadu skaitlis tuvojās devītajam desmitam. Redzot ar kādu degsmi un ieinteresētību viņi apgūst digitālos rīkus, droši varam teikt, ka aktīvas vecumdienas ietver sevī mācīšanos visa mūža garumā. Digitālo rīku lietošana mūsdienu pasaulē kļūst par neatņemamu sastāvdaļu. Ne velti Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” īstenotajam projektam nosaukumā ietverti vārdi pasaule mainās, ejam laikmetam līdz.

Katram nodarbību dalībniekam ir sava motivācija, kāpēc viņš vēlas apgūt jaunas prasmes. Vairas kundze stāsta, ka nesen ir iegādājusies datoru un vēlas apgūt tā lietošanu, lai sekmīgi komunicētu ar Rīgas Namsaimnieku, jo COVID laikā tas esot sarežģīti. Ceram, ka iegūtās zināšanas Vairas kundzei palīdzēs sazināties ar attiecīgo institūciju un tiks atrisināti viņai sasāpējušie jautājumi. Georgam blakus apsēdies sociālais darbinieks, tas palīdz kungam sadzirdēt pasniedzējas Ņinas teikto un darboties kopā ar visu grupu. Savukārt Ilgas kundze jautā :”Vai man kāds parādīs, kā es elektroniski varu pieteikties pie ārsta? “ Nu protams, ka parādīs. Un nodarbības gaitā pirmā vizīte pie ārsta tiek pieteikta kopā ar pasniedzēju Ņinu. Amandus šķelmīgi saka, es gan gribu uzzināt kā darboties internetbankā, jo līdz šim izlīdzēja meita, bet tagad pats gribu visu veikt. Nu re, vēlmes ir dažādas un katrs nodarbībās var apgūt gan jaunas prasmes, gan atrast atbildi uz savu jautājumu. Uzņēmība un gribasspēks, tā varētu raksturot šos cilvēkus, kuri ir atnākuši pie mums uz Biedrību “Rīgas aktīvo senioru alianse”, lai saņemt atbalstu, apgūtu jaunas prasmes digitālo rīku lietošanai.

  • Biedrības mājaslapā – www.biedribarasa.lv , izveidota sadaļa E- seniors, tajā ievietotas saites uzziņai.

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem