Projekts “Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz”

2021.gada sākumā Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – RASA) ir uzsākusi īstenot projektu “Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz”, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus Covid 19 izplatības mazināšanai.

Projekta mērķis – stiprināt RASAS, biedru un ieinteresēto personu kapacitāti, pilsonisko aktivitāti un demokrātiju. Izprast RASAS biedru un ieinteresēto personu  pašreizējās iemaņas un prasmes digitālo rīku lietošanā. Organizēt grupu praktiskās nodarbības un individuālās konsultācijas, iesaistot dažādu paaudžu personas, kuras konsultē viena otru, iegūstot prasmes un iemaņas digitālo rīku lietošanā, atbilstoši laikmeta prasībām.

Papildināt biedrības mājaslapu – www.biedribarasa.lv ar sadaļu E-seniors, kurā ievietota informācija un saites saziņai ar valsts institūcijām, lai seniori varētu iegūt informāciju par dažādām aktivitāšu iespējām savas veselības un atstumtības mazināšanai un  būtu informēti par aktualitātēm sabiedrībā, ņemot aktīvu līdzdalību dažādās pilsoniskajās aktivitātēs.

Ko esam paveikuši (01.01.21.- 01.07.21) projekta īstenošanas gaitā:

  • Noskaidrots, ka 28% personām ir izveidota e adrese un to lieto ikdienā, 36 %  saziņai lieto tikai tālruni, savukārt par 36% personām nav informācijas.
  • Notikušas individuālās un virtuālās konsultācijas un organizētas četras klātienes nodarbības digitālo rīku apguvei un pilnveidei, kuru rezultātā:

Nodarbības digitālo rīku apguvei:

  • Diskusija ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu un Rīgas domes deputātu Valdi Gavaru, kuri bija sarūpējuši ne tikai cienastu, bet konstruktīvā diskusijā dalījās savā redzējumā par Rīgas pilsētvides attīstības jautājumiem.
  • Biedrības mājaslapā – www.biedribarasa.lv , izveidota sadaļa E- seniors, tajā ievietotas saites uzziņai.

Projekts tiek finansēts Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.