No 2020. gada paaugstinātas vecuma un invaliditātes minimālās pensijas

     No 2020. gada būs lielāka minimālā vecuma pensija vispārējā gadījumā un cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības, kā arī invaliditātes minimālā pensija. Minimālo vecuma pensiju aprēķinam ir noteikta 80 eiro pamatsumma, no kuras tās tiks aprēķinātas ar koeficientiem atbilstoši apdrošināšanas stāža ilgumam. Savukārt invaliditātes minimālā pensija būs lielāka, jo nākamgad cilvēkiem ar invaliditāti un ar invaliditāti kopš bērnības līdz 80 eiro paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas ir invaliditātes pensijas aprēķina pamatā.

Minimālā vecuma pensija

     No 2020. gada noteikts jauns minimālais vecuma pensijas apmērs, kas atkarīgs no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes 80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –122,69 eiro). Līdzīgi kā tas ir bijis līdz šim, arī no jaunā gada minimālās vecuma pensijas apmēra noteikšanā tiks ņemts vērā personas uzkrātais apdrošināšanas stāžs, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei piemērojot noteiktu koeficientu (attiecīgi tie ir – 1,1; 1,3; 1,5 vai 1,7).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) aprēķins katra stāža gadījumā.

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 15 līdz 20 gadiem:

 • minimālais pensijas apmērs – 88 eiro;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 eiro.

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem:

 • minimālās pensijas apmērs – 104 eiro;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības – 159,50 eiro.

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem:

 • minimālās pensijas apmērs – 120 eiro;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 eiro.

Ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk:

 • minimālās pensijas apmērs – 136 eiro;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57 eiro.

Ja minimālā vecuma pensija ir piešķirta, tad VSAA to pārrēķinās un izmaksās jaunajā apmērā jau no janvāra. Iesniegums nav nepieciešams.

Invaliditātes minimālā pensija

Nākamgad divām grupām – personām ar invaliditāti un invaliditāti kopš bērnības no 64,03 eiro uz 80 eiro paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Tas ir invaliditātes pensiju aprēķina pamatā, piemērojot koeficientus: pirmajai grupai – 1,6, otrajai grupai – 1,4.

Līdz ar to noteikts arī jauns invaliditātes pensijas minimālais apmērs, kas ir atkarīgs no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaiņām personām ar  invaliditāti, arī tad, ja ir invaliditāte kopš bērnības:

 • I grupa, minimālais apmērs – 128 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības – 196,30 eiro;
 • II grupa, minimālais apmērs – 112 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības – 171,77 eiro,
 • III grupa, minimālais apmērs – 80 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro.

Ja minimālā invaliditātes pensija jau ir piešķirta, tad VSAA to pārrēķinās un izmaksās jaunajā apmērā jau no janvāra. Iesniegums nav nepieciešams.

Iesniegumu pensijas pārrēķinam nevajag

     Kā redzams, minimālās vecuma pensijas visiem nav vienādas. Tās ir lielākas cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības, kā arī pensijas apmēra noteikšanai – tāpat kā līdz šim – tiek ņemts vērā apdrošināšanas stāžs: jo stāžs lielāks, jo augstāks koeficients tiek piemērots un jo lielāka ir pensija. Jāuzsver, ka vecuma un invaliditātes minimālo pensiju palielināšana no 2020. gada nav ikgadējā indeksācija, kas notiek 1. oktobrī, kad pensijas tiek pārskatītas pilnīgi visiem.

     Minimālās pensijas palielināšanu no 2020. gada paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru”. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana personām ar invaliditāti un ar invaliditāti kopš bērnības noteikta ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 1605 par šo pabalstu.

     Kā skaidro VSAA, vecuma un invaliditātes pensijām jaunais minimālais apmērs tiks nodrošināts tajos gadījumos, kad piešķirtais vai pārrēķinātais pensijas apmērs, sākot no 2020. gada 1. janvāra, būs mazāks par noteikto minimālo apmēru konkrētai kategorijai.

     Un, kā jau teikts, pensijas, kuras piešķirtas pirms 2020. gada 1. janvāra, VSAA automātiski pārskatīs atbilstoši jaunajam minimālajam apmēram bez personas iesnieguma.

Vairāk saņems apmēram 73 000 cilvēku

     Minimālo pensiju, kā arī sociālā nodrošinājuma pabalstu nākamgad palielinās apmēram 73 000 cilvēku. Pēc VSAA statistiķu datiem, tie ir 20 000 vecuma pensijas saņēmēju, 33 000 invaliditātes pensijas saņēmēju, 19 000 valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju un 700 atlīdzības par darbspēju zaudējumu un kaitējuma atlīdzības saņēmēju.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

Lasīt vairāk šeit- No 2020. gada noteikts lielāks neapliekamais minimums

Foto lvportals.lv