20.februārī no 10:30-13:00

Pasniedzēja Gunta Balode

Pieteikties:

Tālrunis: 26541604

biedrība.rasa@inbox.lv