Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības.

     Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

 

2021.gada februāris

Projekts noslēdzies!

 

Atskats uz projekta norisi (pēc datumiem dilstošā secībā):

Projekta aktivitātes

 

2021.gada februāris

Projekta noslēguma virtuālā konference Briselē.

 

2021.gada 17.februāris

Projekta  noslēguma virtuālā konference Rīgā  “Digitālais laikmets senioriem”

Konference “Digitālais laikmets senioriem” norisinājās šī gada 17. februārī plkst. 10.00 – 13:00 ZOOM platformā.

Konferences “Digitālais laikmets senioriem” programma

Konferences ieraksts:

ICTSkills4All noslēguma konference Rīgā

 

Projekta noslēguma konferences prezentācijas:

Projekta ICTSkills4All vadītāja Latvijā Madara Irbe:

ICTSkills4All_projekta prezentācija_M.M.Irbe

 

Senioru universitātes vadītāja Iveta Cīrule:

Seniori ir gatavi digitālai iesaistei un spēj apgūt jaunas iemaņas

SENIORU_UNIVERSITĀTE_ICT_Skills4All_2021_17febr_IvetaCirule

 

Aicinājums uz projekta noslēguma konferenci Rīgā:

Lasīt šeit:

Aicinām uz ERASMUS+ projekta “ICT Skills 4 All” noslēguma konferenci “Digitālais laikmets senioriem”

Informācija  arī  šeit:

       Facebook:

Digitālais laikmets senioriem (facebook.com)

      EPALE:

Notiks Erasmus+ projekta “ICT Skills 4 All” noslēguma konference “Digitālais laikmets senioriem”

 

 

2021.gada janvāris

Raksts par projektu vietnē DIGITAL SKILLS MAP. Vietne ir dibināta Berlīnē, izmantojot šo digitālo prasmju karti, Berlīne sniedz savu ieguldījumu un iepazīstina ar savām pieejām un labās prakses piemēriem, savukārt tas  absorbē impulsus no visas Eiropas.

ICTSkills4All – Empowering old citizens for a digital world”

 

2021.gada janvāris

Aicinām iepazīties ar Madaras Irbes un Gražinas Busse pārdomām par vecāku pieaugušo apmācībām un konstatētajiem problēm jautājumiem, kuras apkopotas rakstā:

Madara Māra Irbe, RASA (Latvija) un Grazyna Busse, HIPOKAMP Association (Polija):

Es labāk palikšu  savā komforta zonā, nevis saskaršos ar neveiksmēm

 

2020.gada novembris- 2021.gada februāris

Politikas ieteikumu izstrāde, virtuālās diskusijas, tulkošana.

 

2020.gada marts- 2021.gada februāris

Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta- tiešsaistes platformas un mācību rīku izstrādes apspriešana, izstrāde, tulkošana četrās valodās, testēšana.

 

2020.gada janvāris- februāris

Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O5 apmācību īstenošana:

 

Projekta prezentācijas

RASA ICT Skills 4 All – peer to peer

 

Uzklikškiniet, lai palielinātu:

 

RASA ICT Skills 4 All – intergenerational results

 

Lasīt šeit:

Senioru līdzdalība digitālajā laikmetā

Skatīt šeit:

Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O5 apmācību īstenošana 2020.gada janvāris- februāris

 

2019.gada novembris- decembris

– Līdzdalība projekta “ICT Skills 4 All” telekonferencē 13. decembrī un tikšanās  30.janvārī ar projekta partneriem par metodoloģijas saturu, izpildi un novērtēšanu, atgriezeniskās saites sniegšana par apmācību novērtēšanas procedūru.

– Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O4 metodoloģijas pielāgošana Latvijas senioru auditorijai Intelektuālā rezultāta O5 veikšanai un mācību satura izstrāde.

 

2019.gada oktobris 

Skatīt šeit:

Foto  no starptautiskās projekta partneru tikšanās Lodzā, Polijā

 

 

2019.gada septembris

Lasīt šeit:

Projekta “ICT Skills 4 All” pētījumi publicēti latviešu valodā

 

IO1- Tiešsaistes resursi senioru digitālo prasmju uzlabošanai,
t.sk. to informācijas veids un saturs. Atbildīgā organizācija- Cybermoor Services Ltd.

IO2- Starppaaudžu un individuālās izglītības
programmas ar mērķi uzlabot senioru
digitālās prasmes. Atbildīgā organizācija- Rigas Aktivo Senioru Alianse (RASA)

 

Ieskatam diagrammas no pētījuma IO2:

Uzklikškiniet, lai palielinātu:

Dati Eurostat 2017

Skatīt Projekta mājaslapā

 

2019.gada marts

Lasīt šeit:

Digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneri tikās Rīgā

Skatīt šeit:

Attēli no digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneru tikšanās Rīgā (Galerijas)

2018.gada septembris

Lasīt šeit:

RASA ir partneris Eiropas mēroga projektā “ICT Skills 4 All”

Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija

 

RASAs  komanda projektā

 

Lasīt šeit:

RASAs komanda projektā

 

Vairāk par projektu uzziniet

Projekta mājaslapa: https://up.pt/ictskills4all/lv/

 

 

 

Projekta partneri

Porto universitāte Portugālē,

ALL DIGITAL Telecentre Europe Beļģijā,

Cybermoor  Lielbritānijā,

HIPOKAMP Polijā.