REKVIZĪTI

MŪSU REKVIZĪTI

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”:

A.Čaka ielā 139, Rīga, LV-1012 

Tālr.+371 67221487 

e-pasts: biedribarasa@inbox.lv

Biedrības reģistrācijas Nr.40008170098 

Luminor banka AS 

SWIFT: RIKOLV2X 

Konta nr. LV14RIKO0000083038837