Aicinām piedalīties

Dārgie RASAs biedri!   Aicinām piedalīties Dz.Meikšānes grāmatas “Otrpus kalna” audio versijas atvēršanas pasākumā 2019.gada 8.novembrī plkst.12.00 RASAs mācību centrā Cēsu ielā 8, 3.st., 8.aud.

Read More »

In Memorium

Pēkšņi mūžībā aizgājis biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” valdes loceklis, izglītības iestādes RASA vadītājs Bruno Barons     Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un draugiem.  

Read More »