Tautas Saimes grāmata

7.Projekta organizētāji

Akciju organizē biedrība RASA, sadarbojoties ar Kopienu apvienību, LPS, Rīgas domi, Latvijas Sarkano Krustu un tā jauniešu apvienība, Samariešu apvienību, brīvprātīgajiem, biedrība „No sirds Latvijai” ;

Iesaistīti aktivitātēs- Latvijas institūts; Ķekavas mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, Rīgas domes darbinieki un Labklājības departaments.

9.Darba grupa

Darba grupa pirmajā tās sēdē ievēl protokolistu. Darba grupas sēdes tiek protokolētas.

Darba grupa ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Darba grupas locekļiem.

Darba grupas lēmumi tiek pieņemti Darba grupas sēdes laikā, atklāti balsojot.

Lēmums tiek atzīts par pieņemtu, ja par to balsojis klātesošo Darba grupas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Darba grupas vadītāja balss.

 

Projekta darbību koordinē Rīcības komiteja.  

Kopumā pieci novadi – Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale un Rīga – un tās iedzīvotāji ( no katra novada 1000- 2000) veido savu grāmatu ar domu par Latviju, tādējādi vēsturē iezīmējot savu ceļu Latvijā.

Rīcības komitejas koordinatori novados:

Vidzeme- 

Zemgale– Lidija Urtāne

Kurzeme– Inta Bergmane

Latgale– Anna Plauča

Rīga:

         Velta Puriņa +371 20 209 935

         Rudīte Brakša, Lilija Škutāne

 

Ja radušies jautājumi par Tautas Saimes Grāmatu, lūdzam zvanīt projekta kordinatoriem;
Projekta kordinatori:
Velta Puriņa – mob.tālr. – 20209935  vispārējie jautājumi, informācija presei.
Aivars Meija – mob. tālr.-               grāmatas maršruta izstrādāšana valsts reģionos, novados un pagastos, pilsētās.

Plašākai informācijai sazinies ar mums:

1) biedrība RASA, tel. tel. 67 221 487

                                          biedriba.rasa@inbox.lv

     vai

2) Velta Puriņa +371 20 209 935

 

Projekta darbību koordinē Rīcības komiteja.  

 Līdz šim notikušās Rīcības komitejas sēdes (norādītas virzienā no jaunākās uz vecāko)               Sīkāk šeit

Darba momenti no  Rīcības komitejas sēdēm:

 

Paveiktais

Nodrukātas un iesietas grāmatas, plakāti, grāmatzīmes: