Pieredzes apmaiņas brauciens uz Islandi par demokrātijas kultūru un digitālām iespējām

Lai veicinātu pārrobežu sadarbību, savstarpējo informācijas apmaiņu par digitālām iespējām demokrātisko procesu veicināšanai, biedrības RASA pārstāvji projekta „Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Islandi un tikās ar Reikjavīkas Pašvaldības Labklājības departamentu, Islandes senioru vadošo asociāciju LEB, kas apvieno 55 senioru biedrības visā Islandē, kā arī ar GRUND bezpeļņas biedrību, kas nodrošina senioru aprūpi Reikjavīkā un ir visciešākā kontaktā ar senioru praktisko dzīvi Islandē.

Demokrātijas kultūru Islandē visvairāk ietekmē nelielais salas iedzīvotāju skaits un savstarpēji tuvās attiecības. Kā smejoties teica LEB vadītājs, “Šeit Islandē visi viens otru pazīst un ir “telefona zvana attālumā”, lai atrisinātu jautājumus”, un neviens nav ieinteresēts radīt problēmas, bet drīzāk orientēts uz kopējo sabiedrības labumu, atklātību un vienlīdzību. Tā arī varētu teikt, ka islandieši ir liela uz salas dzīvojoša ģimene.

Pēc Islandes Nacionālā statistikas biroja datiem, 2022.gada 1.janvāri Islandē dzīvoja 376,248 iedzīvotāji, no kuriem 48,721 ir vecāki par 67 gadiem un veido 12,9% senioru no visas sabiedrības. Islande ir otra jaunākā sabiedrība Eiropas Ekonomiskajā zonā pēc Turcijas. Reikjavīkā dzīvo mazāk par pusi no valsts iedzīvotāju skaita – 122,853 iedzīvotāju.

Bargā klimata dēļ seniori pārsvarā pārvietojas ar privāto automašīnu un sabiedriskais transports vai mikromobilitāte nav populāra senioru vidū. Pašvaldība senioriem piedāvā bezmaksas transportu uz pasūtījuma, kuru var pieteikt, gan telefoniski, gan digitāli mājaslapā. Kopumā Islandes seniori pārvietojas ļoti daudz un ir ļoti mobili.

Lai iesaistītu seniorus demokrātijas un sabiedriskajā dzīvē, Reikjavīkas pašvaldība sadarbībā ar dažādām organizācijām ir nodrošinājusi vairākus saziņas kanālus – pirmais populārākais ir telefoniskā saziņa, otrs- senioru 5 dienas centri un 17 informācijas punkti Reikjavikā, un trešais, vismazāk populārais, ir digitālo platformu un mājaslapu izmantošana. Tāpat ir izdots buklets par senioriem pieejamiem pakalpojumiem, kas tika nogādāti uz viņu mājām.Caur šiem punktiem seniori var sazināties ar pašvaldību, pieteikt pakalpojumus, iesniegt priekšlikumus par pilsētas vidi vai pašvaldības pakalpojumiem, uzrakstīt sūdzības, nobalsot vēlēšanās, apmeklēt bibliotēku, atpūsties un satikties ar citiem senioriem un pat pagatavot virtuvē pusdienas.

Pēc LEB vadītāja domām apmēram 10 procentiem Islandes senioru ir apgrūtinājums izmantot mobilās ierīces un datorus, tāpēc, lai uzlabotu senioru digitālās prasmes, LEB ir izdevis bukletus, lai palīdzētu senioriem izmantot ANDROID un APPLE operētājsistēmu planšetdatorus un telefonus, pieslēgties internetam, izmantot Facebook, izmantot e-pastu un attālinātās saziņas rīkus. Asociācija un pašvaldība nodrošina senioriem digitālās apmācības kursus gan online vidē, gan uz vietas dienas centros un biedrībās. Digitālās apmācības var pieteikt arī uz mājām. Katram senioram tiek piešķirts arī klēpjdators. LEB Islandes senioru vadošā asociācija aizstāv arī senioru intereses tiesā, kad nepieciešama juridiskā palīdzība un nodrošina informācijas apmaiņu un atbalstu visām Islandes senioru organizācijām.

Vislielāko lomu demokrātijas kultūras realizēšanā ieņem Senioru padome, kas konsultē Reikjavīkas pilsētas komitejas un padomes par 67 gadus vecu un vecāku pilsoņu jautājumiem un interesēm. Padome veicina visa veida informācijas sniegšanu un sadarbību starp Reikjavīkas pilsētu un senioru interešu organizācijām, formulē politiku un sniedz pilsētas domei priekšlikumus, kas attiecas uz tās darbības jomu t.sk. apspriež politikas plānošanas dokumentus, kas nosaka tālāko pilsētas un mobilitātes attīstību u.c. senioru jautājumus. Padomes sastāvā ir trīs vadošo politisko spēku pārstāvji, pilsētas departamentu un vadošo senioru biedrību pārstāvji, kuri tiekas reizi mēnesī. Cilvēktiesību un demokrātijas pārvaldes nodarbojas ar Senioru padomes uzdevumu izpildi.

Kopumā vērtējot Islandē senioriem ir ļoti attīstīti demokrātijas instrumenti ar dažādam iespējām izpausties un aizstāvēt savas intereses, ko nodrošina gan publiskās organizācijas, gan iespējams realizēt individuāli. Pateicoties attīstītai pensiju sistēmai, seniori Islandē dzīvo ļoti turīgi un izbauda savas dzīves laikā nopelnītos augļus.

Lai uzlabotu senioru interešu aizstāvību Rīgā, būtu ieteicams izveidot līdzīgu Senioru Padomi kā Reikjavīkā, kas palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti un risinātu senioriem aktuālos jautājumus.

Visas bildes no Islandes brauciena skatīt šeit